ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ У СРБИЈИ

Боље шансе за запошљавање младих   Имали смо и имамо пројекте које финансирају страни партнери, а који се односе на каријерно вођење и саветовање. Веома је битно да можемо да помогнемо младим људима, а посебно онима из руралних средина, социјално угрожених породица, припадницима националних мањина, као и младима са инвалидитетом, истакла је Снежана Клашња У […]