ПЛАТФОРМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА, НАСИЉА И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ – „ЧУВАМ ТЕ”

ПЛАТФОРМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА, НАСИЉА И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ – „ЧУВАМ ТЕ” Од превенције до вршњачке едукације   Први пут су све надлежне институције за борбу против насиља повезане – захваљујући дигиталној платформи „Чувам те” (cuvamte.gov.rs) – месту укрштања на ком ће се пратити ток решавања сваке пријаве вршњачког или дигиталног насиља на националном […]