О листу

СТУПЦИ ПРОСВЕТЕ

Лист Просветни преглед је модерни недељник, са здравим тиражом од око 8000 примерака по једном броју, који значајно доприноси разјашњавању недоумица везаних за стање и даљи развој образовања, као и квалитетном информисању како просветних радника тако и остале заинтересоване јавности. У данашњем медијском шаренилу које и те како одликује одсуство професионалног и етичког кодекса сведоци смо да исте информације могу да се пласирају тако да људе припремају за логичне, разумљиве промене, што је одувек био стил Просветног прегледа, а могу и тако да подижу тензију, изазивају нервозу, или бар недоумице, што никада није одликовало ове новине. Уз то, Просветни преглед успешно одолева изазовима сврставања уз било коју странку и не престаје да се залаже и доприноси толеранцији различитости којима наша држава обилује, као што доприноси и одржавању специјалних веза, односно неговању јединственог духовног и културног простора са српским народом преко Дрине путем новина у којима су у сваком броју и текстови о образовању у Републици Српској, која за сада нема гласило просветних радника.

ИМПРЕСУМ

ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД
Лист просветних радника Републике Србије
Први број изашао је 24. априла 1945.

Издавач: Привредно друштво „Просветни преглед” д.о.о.
Оснивач: Република Србија − Влада Републике Србије.
Председник Скупштине Друштва: мр Дејан Савић.
Директорка и главна и одговорна уредница: мр Оља Ћоровић.
Уредништво: Наташа Ивановић, Дамир Јелисавчић, Јелена Комарица, Александра Радовановић.
Дизајн и прелом: Виолета Јевнишек и Никола Костандиновић.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
37
ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД
ISSN 0033-1651 = Просветни преглед
COBISS.SR-ID 1059855

Годишња претплата: 3000 динара.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn