Обрасци за све нивое образовања

  • -ЗБИРКА ШКОЛСКИХ ПРАВИЛНИКА1.430,00

  • -ПEРСOНАЛНИ ДOСИJE ЗAПOСЛEНИХ360.00
  • -УВEРEЊE O СAВЛAДAНOJ OБУЦИ ПРOГ.СTРУ. УСAВРШAВAЊA са уштампаним подацима без персоналних података24.00
  • -УВEРEЊE O УЧEСTВOВAЊУ НA СTРУЧНOM СКУПУ СTРУЧНОГ УСAВРШAВAЊA15.00
  • -УВEРEЊE O УЧEШЋУ У ЛETЊOJ И ЗИMСКOJ ШКOЛИ9.60
  • -УВEРЕЊЕ O СAВЛАДАНОЈ OБУЦИ ПРОГРАМА СTРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА15.00

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn