О нама

Привредно друштво „Просветни преглед” je у државном власништву. Влада Републике Србије је већ у члану 1. Основних одредби Одлуке о оснивању прецизно побројала и због чега оснива то привредно друштво (цитирамо): „…ради припремања и издавања листа просветних радника Републике Србије и других публикација којима се обезбеђује информисање јавности о образовно-васпитним процесима на свим нивоима образовања, као и штампање образаца школске евиденције и јавних исправа, у складу са законом и обављање других послова од значаја за Републику Србију.” (Одлука објављена у Службеном гласнику РС, бр. 110/2007).

Једна од најкрупнијих и најзначајнијих обавеза у том склопу је припремање и издавање недељних новина просветних радника Републике Србије и Републике Српске.

Oд 2003. године, када је потпуно престало буџетско финансирање тадашњег Јавног новинско-издавачког предузећа „Просветни преглед”, успели смо да изградимо одржив пословни и друштвено-одговорни систем који је, не једанпут, од надлежних и компетентних оцењен као поуздан и драгоцен чинилац у функционисању и развоју образовно-васпитног система у Србији. У складу са законом, добит коју остварујемо уплаћујемо у републички буџет, одакле се финансира и образовање.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn