СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА УЛАЖУ У ИНОВАЦИЈЕ

Бесповратна средства за развој и унапређење технологија

Фонд за иновациону делатност је, након евалуације пријава, одобрио 9,6 милиона евра за 41 пројекат иновативних предузећа у оквиру прве фазе ИПА пројекта „Повећање иновационих капацитета и раста малих и средњих предузећа”.

На јавни позив за Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде поднете су укупно 284 пријаве. Од тог броја, одобрено је финансирање за 27 пројеката предузећа која су у раној фази развоја, осам пројеката етаблираних предузећа и шест заједничких пројеката предузећа и научноистраживачких организација. У зависности од програма, иновативни пројекти су подржани бесповратним средствима до 120.000 евра, односно до 500.000 евра, у зависности од категорије.

Примене одобрених пројеката обухватају различите области, укључујући информационо-комуникационе технологије, машинство, електронику и заштиту животне средине. Иновативна предузећа искористиће бесповратна средства за развој нових или унапређење постојећих производа, услуга или технологија, што треба допринети њиховом расту и повећању конкурентности. Поред примене техничког знања у развоју иновација, њихов основни задатак је да следе тржишне трендове и граде партнерске односе с потенцијалним инвеститорима.

Заједно с Министарством науке, технолошког развоја и иновација и Европском унијом, уз подршку ЦФЦУ (Сектора за финансирање и уговарање програма из средстава ЕУ), Фонд наставља с унапређењем иновационог окружења Србије. У другој фази ИПА позива обезбеђена су додатна финансијска средства од 10,3 милиона евра.

 

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ ИНОВАТИВНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

Уговором о директном гранту „Повећање иновационих капацитета и раста малих и средњих предузећа” обезбеђују се средства за наставак спровођења Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде.
Укупна вредност Уговора о директном гранту износи 26 милиона евра, од чега 16 милиона евра из претприступних фондова ЕУ из ИПА 2019 и десет милиона евра из буџета Србије, с раздела Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Више о пројекту: inovacionifond.rs/.

Прир. Д. Ј.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn