УГЛЕДНИ ЧАС У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ

Дигитални свет и интернет

У Основној школи „20. октобар” у Сивцу је с ученицима трећег разреда одржан угледни час из дигиталног света. Нова знања стицана су у корелацији с наставом природе и друштва и српским језиком, као и путем разноврсних игровних активности које је осмислила учитељица Наташа Шаранчић

Наставна јединица „Претраживање интернета” реализована је у оквиру теме „Дигитално друштво”. Утврђена су знања о претраживању интернета помоћу кључних речи и показани су примери коректно дефинисаних кључних речи потребних за успешну претрагу интернета. Овај час није одржан у информатичком кабинету, већ у учионици, а ученици су, уместо рачунара, користили своје мобилне телефоне. Све је пропраћено интерактивном презентацијом, прилозима и разним реквизитима који су час обогатили и учинили га интересантним и другачијим.

У уводном делу часа емоционална припрема за ученике била је игра „Магична откривалица”. Ученици су по свом избору отварали поља од један до шест, иза којих су се налазила питања везано за интернет. Питања су се односила на интернет прегледаче и претраживаче које смо научили на једном од претходних часова дигиталног света. Кад су тачно одговорили на свих шест питања, отворила се слика на основу које су могли да закључе да ћемо се и на овом часу бавити интернетом. Учитељица је истакла циљ часа и најавила наставну јединицу која се појавила на презентацији.

Главни део часа имао је више активности. Почели смо га игром. Вође група су бацале коцкицу и, на основу броја који су окренули на њој, добијали су коверте у којима су се налазили задаци за њихову групу. Ученици су били подељени у шест хетерогених група од по четири члана. На почетку групног рада групе су се поздравиле нашим одељењским поздравом: „Сви за једног – један за све”. Уследио је рад у групама, где су вође група поделиле задатке члановима. Сваки ученик је имао свој мобилни телефон и приступ интернету да би могао да одради задатак који му је додељен. Ученици су укуцавали кључне речи и долазили до потребних информација које су записивали у свеске, а затим су заједно објединили информације на плакату и представили их у виду мапе ума.

Свака група је истраживала по једну угрожену животињу која живи на нашим просторима, тако да смо наставу дигиталног света директно повезали с наставом природе и друштва. Већина ученика је информације проналазила на Википедији. Трудили су се да информације с интернета скрате и кажу их својим речима, како би биле примереније и ближе њиховом узрасту. Учитељица им је у овим задацима давала упутства и смернице да прикупљене податке не би погрешно упростили и дали им сасвим друго значење. На овај начиин су вежбали читање с разумевањем прочитаног. Тако су директно повезали наставу дигиталног света с наставом српског језика.

Групе које су биле нешто брже и спретније у проналажењу информација имале су и додатни задатак, који је захтевао да пронађу неку необичну занимљивост о животињи коју истражују. При тражењу информација потребних за додатни задатак ученици су се већ мало осмелили, па су улазили и на друге сајтове и проналазили занимљивости везане за животињу коју су проучавали. Учитељица је обилазила групе и објашњавала и помагала онде где је то било потребно. Затим су групе редом представљале направљене материјале и лепиле их на одељењску галерију. Након часа, ученици су читали и разгледали радове. После излагања група, процењивали су која је од њих била најуспешнија, па је та група и награђена „Звездицом знања”.

Следећом активношћу, која се звала „Мини-биоскоп”, учитељица је подсетила ученике да многе информације на интернету можемо добити и преко Јутјуба. Гледали смо кратке филмове „Дабар је добар” и „Ниједна врста не умире сама”. Први филм је посвећен дабру који је, као истребљена  врста, донет из Немачке у наш резерват природе Засавицу. Ученицима је овај филм био посебно занимљив јер знају да ћемо ове године током екскурзије посетити Засавицу. Други кратки филм била је прича о угроженој птици белоглавом супу, који је населио кањон Увац. Циљ ове активности је био да ученици спознају да, укуцавањем кључних речи, на интернету можемо сазнати, а и видети и чути пуно нових информација.

У наставку часа организована је игра „Ланац знања”, у којој су ученици извлачили картицу с питањем и одговором везаним за интернет. Картице за игру су биле смештене у посебну кутију и било их је тачно онолико колико је било и ученика. У овој игри је то веома важно да би први ученик започео игру, а последњи је завршио. Циљ игре је да се питања и тачни одговори  надовезују тако да се, до самог краја игре, не прекине ланац знања. Игра је доста захтевна јер је потребно добро познавање градива, а и велика концентрација и пажња. Ученици су успели да игру одиграју без грешке, што је у њима пробудило велико задовољство, па је крај игре испраћен искреним аплаузом.

Завршни део часа био је резервисан за игру и веб-алат Kahoot, преко којег смо проверили колико знамо о интернету, а уједно смо се лепо и забавили. Питања на квизу била су у вези с обрађеном наставном јединицом и провером знања стеченог на претходним часовима дигиталног света. Ученици су били веома активни и успешни у решавању постављених задатака. Одлично су сарађивали у оквиру група и сваки члан дао је свој допринос, а најуспешнији су изашли на подијум и били награђени, како великим аплаузом тако и „златим смајлијима”. Учитељица је дала и инструкције за израду домаћег задатка. Ученици су добили да по слободном избору, уз помоћ одраслих из своје породице, пронађу податке о совама, пчелицама или лептирима. Занимљивости из претраге треба да запишу и презентују на следећем часу. На самом крају часа, ђаци су самовредновали знање које су стекли на часу, и то подизањем смајлија. Уједно су записивали своје утиске и запажања о часу и представили их на табли за еваулацију часа.

Наташа Шаранчић
ОШ „20. октобар”, Сивац

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn