САЗНАЛИ НА СЕМИНАРУ – ПРИМЕНИЛИ У ПРАКСИ

Игром кроз знање

Подстакнуте идејама добијеним на семинару „Савремени концепт у реализацији допунске наставе”, Зорана Трбовић и Маја Страњина, професорке разредне наставе у ОШ „Милена Павловић Барили” у Београду, одржале су угледни час допунске наставе. Овај иновативни приступ настави награђен је трећом наградом на конкурсу ЗУОВ-а „Сазнали на семинару – применили у пракси” за 2023. годину

Дан 5. октобар – Дечја недеља, Светски дан учитеља. Коинциденција или не, али, подстакнуте љубављу према деци, оним што сваки просветар носи у својој души, баш на тај дан смо нас две, Маја Страњина и Зорана Трбовић, учитељице 2/3 и 2/4 одељења ОШ „Милена Павловић Барили” из Београда, одржале угледни час допунске наставе из српског језика.

Инспирисане семинаром „Савремени концепт у реализацији допунске наставе”, на часу смо користиле активно-креативни приступ у планирању и реализацији допунске наставе (допунску наставу заједно реализују две учитељице; ученици кроз игру допуњују знања, интердисциплинарним приступом и вршњачком подршком). Часу су присуствовали наставници наше школе, педагог и родитељи.

Циљ рада било је увежбавање и понављање наставног садржаја обрађиваног из српског језика у септембру. Кроз игру је рађено на разликовању и препознавању гласа, слова, слога и речи; растављању речи на слогове; активно су слушали, читали и разумели садржај загонетки и проналазили њихове одгонетке; препознавали су разбрајалице и брзалице; разликовали именице које представљају бића, предмете и појаве; препознавали заједничке и властите именице у реченицама, тексту и у свакодневном говору).

Осим тога, радило се на неговању сарадничких односа у раду и уважавању мишљења других чланова групе; пружању вршњачке помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних садржаја; подстицању радозналости и учења применом креативних игара у настави; јачању самопоуздања и мотивације ученика.

На почетку часа формиране су три групе од по четири ученика, и то према боји траке коју су извукли (црвена, жута и зелена). Истакнут је и циљ часа: увежбавање градива из српског језика ученог у септембру из граматике (глас, слово, слог, реч, властите и заједничке именице) и књижевности (кратке народне умотворине: пословице, загонетке, брзалице и разбрајалице) кроз игру.

Игра – Глас, слово, слог, реч

У првој игри увежбава се градиво из граматике (глас, слово, слог, реч), али и из књижевности (разбрајалице). Ученици разбрајалицама „Еци-пеци-пец”, „Ен-ден-доре”, „Ен-ден-дини” бирају члана групе који ће извући, затворених очију, слово из кутије и, користећи чуло додира, погађати о ком је слову реч. Затим треба да каже реч која почиње тим словом, а потом да ту реч подели на слогове. За ову игру група може добити максимално три поена по члану групе, ако ученик тачно одговори на сва три захтева. Уколико ученик који је извукао слово не зна одговор/е, помажу му другари из групе. Тада група добија два поена или један поен, у зависности од тога колико пута је ученику пружена помоћ. Игру играју по два члана групе.

Игра – Загонетке и именице

У другој игри утврђује се знање о загонеткама и именицама.
Ученици разбрајалицом бирају члана групе који ће извући загонетку, коју треба и да реши. Ако ученик зна одгонетку, група добија три поена. Ако не зна, загонетку решавају ученици из групе и тада група добија два поена. Ако нико из групе не зна решење загонетке, тада се ученику који је извукао загонетку шапне решење, а он пантомимом показује члановима групе одгонетку. Тада група добија један поен.

Свака загонетка представља биће, предмет или појаву (лубеница, пуж, дуга, зима, књига, сијалица). Сликовно решење загонетке ученици лепе на таблу и одређују да ли је решење биће, предмет или појава. Игру играју по два члана групе (која нису учествовала у првој игри).

Друштвена игра

Кроз друштвену игру се на забаван начин обнавља све што је учено у септембру. Ученици добијају таблу за игру, а учитељ разбрајалицом бира групу која ће је започети. Ученик баца коцкицу. Фигуру која представља групу ученик ће моћи да помери за онолико поља колико је показала коцкица само ако тачно одговори на питање које учитељица постави. Питања су у вези с именицама и кратким народним умотворинама – пословице, загонетке, брзалице. Затим коцкицу баца ученик из друге групе, с истим задатком, и тако редом. Група која прва стигне на циљ добија три поена, група која стигне друга добија два поена и група која је последња добија један поен.

Након завршених игара, сви ученици су похваљени и награђени тако што им је на мајицу залепљен стикер „Браво” или „Тако се то ради”, а свој утисак о часу писали су на самолепљивим папирићима. Ученици су били у прилици да кроз игру активно учествују у усвајању, увежбавању и понављању градива. Кроз овакав начин рада ђаци развијају компетенције за тимски рад, сарадњу и комуникацију. Оваквом подршком се не гради само знање које недостаје, већ и мотивација и самопоуздање. Уз занимљив одабир дидактичких креативних игрица у настави, учиниле смо учионицу пријатним местом за учење и развој, покренуле дечју радозналост, игровност, жељу за знањем, дружење – оно најбоље у сваком детету.

РАЗМЕНА ИДЕЈА И ИСКУСТАВА

У сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, ради развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима одобрених програма сталног стручног усавршавања, објављујемо рад награђен трећом наградом на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у праки” за 2023. годину, ауторки Зоране Трбовић и Маје Страњине, професорки разредне наставе у ОШ „Милена Павловић Барили” у Београду. Трећенаграђене су ауторке рада „Игром кроз знање” (област: општа питања наставе). Учитељи, наставници, професори, васпитачи и стручни сарадници из целе Србије на овом конкурсу приказују нова знања и вештине које примењују у свом раду, а ми, на овај начин, желимо да их подржимо у размени идеја и искустава.

Зорана Трбовић, ОШ „Милена Павловић Барили”, Београд

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn