РАДНА ГРУПА ЗА ОТВОРЕНУ НАУКУ У СРБИЈИ

Потреба научноистраживачке заједнице

Министарство науке, доношењем Платформе за отворену науку (2018) и Законом о науци и истраживањима (2019) исказало је опредељеност за примену отворене науке у Србији. У претходном периоду препознате су и бројне промене и активности које треба предузети ради ефикасне имплементације принципа отворене науке у Србији – АПЦ, бодовање депоновања података, едукација на свим нивоима, укључивање Србије у ЕОСЦ).
Тим за отворену науку у Србији (ТОНуС), формиран 2020. године, има задатак да дефинише, препозна и уреди све промене које отворена наука доноси, као и да их што раније уведе у истраживачку заједницу Србије. Састав ТОНуС-а чине министарка, државни секретари, помоћници министра, као и шира група истраживача и експерата из ове области.
Радни састанак ТОНуС-а у новом сазиву одржан је последњег дана фебруара и одлучено је да се активно ради на унапређењу Платформе за отворену науку, ради њеног иновирања.
Министарка науке Јелена Беговић најавила је почетак рада Портала отворене истраживачке инфраструктуре, који ће чинити обједињену листу све постојеће научне опреме у Републици Србији, како би она постала доступна за коришћење целој научној заједници, али и приватном сектору.

Прир. Д. Ј.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn