УГЛЕДНИ ЧАС

Ружно Паче

Угледни јавни час, који је у оквиру STEM пројекта одржала Бојана Пешић, учитељица у нишкој ОШ „Чегар”, приближио је ученицима 4/4 бајку „Ружно Паче”, Ханса Кристијана Андерсена, али их је и подстакао на размишљање. Часу су присуствовали и родитељи ученика, предшколци, ученици продуженог боравка, васпитачи, наставници, помоћник директора и психолошкиње школе

Циљеви овог часа били су развијање способности за доживљавање, разумевање и тумачење бајке, усвајање знања о основним одликама ове књижевне врсте, оспособљавање ученика да уоче ситуације у кршењу дечјих права, развијање способности ученика да поштују права детета. Очекује се да ће, по завршетку часа, ученик бити у стању да чита бајку с разумевањем, да ће моћи да опише свој доживљај прочитаног дела, укратко образложи свој утисак и мишљење поштујући другачије ставове и одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочитаном тексту, да ће моћи да препозна ситуације кршења права детета у књижевним делима и именује позитивне и негативне особине бајке.

Међупредметне корелације су извршене с предметима: Ликовна култура, Грађанско васпитање, Природа и друштво, Дигитални свет, Музичка култура, час одељењског старешине. Ученик треба да активно конструише знање, уочава структуру градива, активно селектује познато од непознатог, битно од небитног, познаје различите врсте текстова и уме да изабере адекватну стратегију читања.

Наставне методе примењиване у раду су дијалошка, демонстративна, рад на тексту и метода писаних радова. У раду су коришћени фронтални, индивидуални, групни и кооперативни облик. Од наставних средстава и помагала учитељица је користила читанку, стикере, папир у боји, компјутер, пројектор, флеш-меморију, слике, ученичке радове, срце од папира, фломастере, плакате, похвалнице.

Првог часа је коришћена хибридна настава (изокренута прича). На претходном часу ученици су подељени у хетерогене групе. Свако од њих је имао задатак да прочита текст и упозна се с бајком. Ученици око врата стављају огрлице с папирним срцем, које су правили на часу ликовне културе. Док су читали бајку код куће, имали су задатак да сваки пут кад осете неправду која је учињена Ружном Пачету реагују тако што откину комадић срца и ставе га на сто. Објашњавам да сваки пут кад се неко према нама ружно понесе, наше срце реагује на то. Ученици говоре о утисцима.

Уследила је подела листића с питањима за сваку групу. Она су се односила на доживљај и разумевање текста. За прву групу неколико питања било је везано за биографију писца, место где је патка живела, њена осећања, представљање пачића у комшилуку, однос ћурана, кокошке и осталих патки према Ружном Пачету, понашање и однос браће и мајке према њему.

Друга група је решавала питања која су се односила на одлазак пачета у свет, сусрет с дивљим гусанима и паткама, причало се и о великом лову у мочвари, о сусрету с мачором и кокошком у сеоској колиби, њиховом разилажењу мишљења и одласку Ружног Пачета из сеоске колибе.

Трећа група је решавала питања везана за сусрет с лабудовима, за пачетов живот по хладноћи, сусрет са сељаком, његовом женом и децом, разговарало се и о пачетовом посматрању свог лика у бистрој води и клањању лабудова Ружном Пачету.

У оквиру другог часа смо наставили с презентацијом пројекта који смо радили четири недеље. Прва фаза је обухватала одређивање теме, циља, као и опис задатка. Тема пројекта је „Дигитална бајка `Ружно Паче`”, а циљ подстицање, развијање и неговање способности за представљање делова прочитане бајке помоћу дигиталних алата (програма).

Учитељица је затим описала задатак пројекта, који је обухватио израду дигиталног плаката у програму за цртање Pаint и биографије писца у програму за писање Word, као и анимацију делова прочитане бајке. Плакат су направили у папирној форми. Формирано је шест група, а сваки задатак су радиле по две групе. Прва је имала задатак да у програму за цртање Paint изради плакат бајке. Истакнуте су активности у групи. Било је потребно да осмисле изглед плаката, да израде слику која представља плакат у више варијанти и да прикажу и одштампају завршну верзију.

Друга група имала је задатак да изради анимацију лета маме патке. Пројектне активности у оквиру ове групе биле су да осмисле изглед маме патке у лету, да у програму Paint израде две слике које ће представљати њен лет, да прикажу анимације.

Трећа група је добила задатак да претражи интернет или библиотеке и забележи биографске податке о писцу бајке. Требало је и да издвоје битне и најзанимљивије детаље из биографије, да пронађу фотографије које сведоче о писцу и његовом раду, да израде биографију у виду текстуалне датотеке у Wordu.

У трећој фази пројекта реализује се његова презентација. Свака група ће представити свој део, а од радова у програму Paint и Word, као и фотографија писца, направљена је изложба у учионици и холу школе.

Четврта фаза обухвата вредновање пројекта од стране ученика и наставника. Кад је реч о ученицима, процена пројекта је имала девет питања, која су се односила на израду плаката, анимацију лета маме патке, писање документа у Word-у и степен процене сарадње чланова групе.

Трећи час био је час одељењског старешине. Радећи у оквиру теме „Понашање ученика”, циљ часа подразумевао је развијање емпатије код деце, упознавање појмова охрабрење и обесхрабрење и развијање свести о радњама које охрабрују и обесхрабрују, као и развијање опредељења код деце за позитивно опхођење. Разговарало се о стварању заједничког језика у одељењу и похвалним и неприхватљивим облицима понашања. Кроз исходе су ученици упознати с овим појмовима. Развијали су свест о радњама које утичу на наше самопоуздање, а такође показали да знају да се определе за позитивно опхођење.

Међу свим активностима, погледали смо и рад ученика Илије Милића, који је урађен у дигиталном програму Скреч. Ученик је причао о поступку рада и објашњавао кораке у изради. То су учинили и Екатарина Костић и Виктор Анђелковић. Уследио је рад по групама и, на крају, презентација. Док су ученици радили задатке, слушали су песму „Ружно Паче” са Јутјуба.

Затим смо развили дискусију. Ученицима је посебно указано колико је важно да се сви у одељењу осећају сигурним и вољеним, да није лепо исмевати друге и према другима се односити с непоштовањем. Наш циљ је да се поштујемо међусобно, али и да смислимо начине да се брижно понашање примењује свуда и на сваком месту.

Уследио је разговор о стереотипима везаним за расу, веру, полно опредељење… (нека деца су испољавала предрасуде, али сам их упућивала у то да нико није рођен с предрасудама – да су таква размишљања научена). Наш циљ је да научимо да промишљено и поучно реагујемо кад се појави таква примедба или етикета. Веома опрезно исправљам и упућујем ученике на размишљање о болу који осети свака етикетирана особа. Дајем додатне информације за побијање предрасуда. Постављањем одговарајућих питања наводим децу да преиспитају ставове. Подстичем емпатију тако што их стављам у улогу другог. Водим разговор о начинима изражавања љутње и беса, без етикетирања других. Колико нам помаже наш „миран кутак”? Неколико ученика објашњава шта је то обесхрабрење, а ја наводим неколико примера. Указујем ученицима да не треба наводити друге да створе лоше мишљење, као и шта се дешава ако називамо друге погрдним именима, задиркујемо их или поступамо омаловажавајуће, искључујемо некога из друштва и поступамо лоше. Најавила сам рад у групи и поделила ученике.

Прва група је писала и цртала осећања пачета пре него што је постало лабуд, друга група је писала и цртала осећања маме патке од тренутка кад су сви почели да се смеју њеном пачету, трећа је писала и цртала разлоге за понашање мачка и кокошке, као и разлоге њиховог страха и представила њихове особине, четврта је писала о осећањима младог лабуда кад је запливао на језеру у пролеће. Свака група је читала своје одговоре, уследила је дискусија, а након тога попуњавање листића за самопроцену рада ученика и наставника.

Питања за ученике су се односила на концентрацију, односно пажљиво слушање наставника и вршњака током рада, на учествовање и процену залагања, односно доприноса групи. Питања за наставнике односила су се на мотивисаност ученика, остваривање постављених циљева, на дефинисање исхода и активности ученика. На крају сам ученицима поделила похвалнице. Колегинице и колеге, као и родитељи, написали су запажања о часовима. У њима су се нашле само речи хвале, а посебно им се допада то што су ученици оспособљени за јавни наступ.

Бојана Пешић, ОШ „Чегар”, Ниш

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn