ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ЕВРОПСКOГ ПРОГРАМА „ГАРАНЦИЈА ЗА МЛАДЕ”

Добри резултати Европскoг програма „Гаранција за младе”

Европа (не)ће бити континент незапослене омладине

 

Иаконезапосленост младих и даље ствара највећу главобољу многим земаљама чланицама Европске уније, захваљујући акцијама Европске комисије у протекле три године опала је са 24,4 одсто у првом тромесечју 2013. на 18,9 одсто у другом тромесечју ове године. „Не могу и нећу да прихватим да миленијумска генерација младих буде прва генерација у последњих 70 година која ће бити сиромашнија од својих родитеља”, каже председник Европске комисије Жан Клод Јункер

Европски програм за запошљавање младих, „Гаранција за младе”, три године од почетка примене, показује охрабрујуће добре резултате. Према извештају Европске комисије о трогодишњим ефектима ове акције широм ЕУ, „Гаранција за младе” обухватила је девет милиона младих Европљана, и међу њима је данас 1,4 милиона запослених више, а 900.000 мање оних који су убрајају у посебну групу која „нити ради, нити се школује, нити се обучава”. Иако незапосленост младих и даље ствара главобољу многим земаљама чланицама ЕУ, видно је опала са 24,4 одсто у првом тромесечју 2013. на 18,9 одсто у другом тромесечју ове године. Последњих годину дана, од августа 2015. до августа 2016, смањена је са 20,1 на 18,6 одсто. Удео младих који не раде, не школују се, нити обучавају, редукована је са 13,2 одсто у 2012. години на 12 одсто у 2015. Тим поводом се, између осталог, коментарише да овај програм „заиста мења животе младих људи”, као и „начин на који се европске државе баве незапосленошћу младих, с нагласком на рано деловање, индивидуализацију, и значај партнерстава”.

Подсетимо, Европска комисија (ЕК) осмислила је и априла 2013. препоручила, тачнијеКоминикеом политички обавезала све чланице Уније да примене храбар, али флексибилан програм „Гаранција за младе” (Youth Guarantee) по коме ниједна особа старосне доби од 15 до 24 године, по завршетку школовања или останка без посла, не треба да остане незапослена или неактивна дуже од четири месеца. Истовремено, ЕК је од шефова држава или влада позвана да након три године извести о резултатима акције. Европска комисија је то и учинила, 4. октобра у Стразбуру, усвајањем Коминикеа о дометима „Гаранције за младе” и „Иницијативе за запошљавање младих” (Youth Employment Initiative – YEI), и препорукама за унапређење њихове реализације. Подсетимо и на то да је ЕК прошле године усвојила мере за убрзавање примене поменутих програма, повећањем буџета за финансирање YEI у 2015. за 30 одсто, односно за око милијарду евра.

Када је о конкретним резултатима реч, подаци кажу да је од јануара 2014. године „Гаранција за младе” обухватила 14 милиона младих, при чему је девет милиона њих прихватило понуђено радно место, настављање образовања, обуку или стажирање. Већина, више од две трећине тих понуда, биле су понуде за запошљавање. У смислу покривености, „Гаранција за младе” је у 2015. години обухватила 41,9 одсто младих, у односу на 40,4 одсто у 2014. години, па се тумачи да поједине земље тек започињу или развијају примену овог програма.

Број младих који су до данас подржани „Гаранцијом за младе” варира од државе до државе. Веће чланице ЕУ и главни корисници YEI, као што су Француска, Италија, Португалија и Грчка, већ су у програм укључиле велики број младих. Такође, већина држава чланица тврде да су у могућности да укључују младе без неких посебних тешкоћа, док неке извештавају да су испуниле и више захтева но што је било понуђено, као на пример, у случају акције са ваучерима у Грчкој. У Француској, на крају 2015. године, резултати су били изнад очекиваних. Око 31 одсто испитаника који су одговорили на упитник запослили су се на одређено време у трајању од најмање шест месеци, или на неодређено време. У Италији, готово 35 одсто учесника који су се укључили у програм „Гаранција за младе” запослено је већ четири седмице од завршетка школовања, а први показатељи дугорочних резултата неких YEI пројеката у Пољској показали су да се, од два до шест месеци од укључивања у програм, 69 одсто испитаника запослило или наставило школовање или обуку.

У Коминикеу ЕК констатује се несумњив напредак у примени „Гаранције за младе”, подржан „Иницијативом за запошљавање младих”, али се додаје и да је тај програм катализатор политичких промена које доводе до структурних реформи и политичких иновација широм ЕУ. Имајући све то у виду, Европска комисија је одлучила да повећа буџет издвојен за реализацију програма до 2020. године. Буџет намењен „Иницијативи за запошљавање младих” (из којег се финансира „Гаранција за младе”) иницијално је износио 6,4 милијарде евра, за период од 2014. до 2018. године, а прошлогодишње повећање тих средстава одиграло је значајну улогу у убрзавању реализације програма. Комисија сад предлаже даље увећање средстава за YEI, са додатних милијарду евра, као и милијарду евра из Европског социјалног фонда (ЕСФ). Тих две милијарде евра могле би да помогну да до 2020. године буде подржано запошљавање још милион младих, у државама чланицама ЕУ које су највише погођене незапосленошћу омладине.

Европска комисија наглашава потребу убрзавања и проширивања „Гаранције за младе”, као и брже спровођење YEI. Паралелно с тим, указује се и на могућности побољшања квалитета услуга које се пружају младима. Према Коминикеу, више напора треба уложити да се подрже и „недоступни” млади људи: они који нису регистровани у јавним службама за запошљавање, они који су ниско квалификовани, млади који су напустили школовање, и сви они који наилазе на друге препреке за улазак на тржиште рада, као што су сиромаштво, социјална искљученост, инвалидност, дискриминација. Упркос знатном смањењу, стопа незапослености младих у Европској унији и даље је висока, и њен просечан ниво маскира велике разлике међу чланицама Уније, те се зато и наглашава да борбу против незапослености треба појачати. И даље је, наиме, незапослено 4,2 милиона младих (млађих од 25 година), док је чак 6,6 милиона у групи оних који нису запослени, нити се школују, нити се обучавају. Председник ЕК, Жан Клод Јункер, казао је у свом говору о стању Европске уније, половином септембра, да „не може и неће да допусти да Европа буде континент незапослене омладине”. „Не могу и нећу да прихватим да миленијумска, генерација младих, буде прва генерација у последњих 70 година која ће бити сиромашнија од својих родитеља”, казао је Јункер.

Г. Томљеновић

 

Улога државе

„Гаранцију за младе” и „Иницијативу за запошљавање младих” усвојио је (априла 2013) Савет Европе како би подржао напоре земаља чланица ЕУ у борби против незапослености младих, што преедставља део ширег плана за укључивање младих у друштво. Свих 28 земаља чланица потом су донеле појединачне државне планове реализације тих двеју акција, укључујући кораке реализације, временски оквир, улоге свих државних актера и других партнера, као и детаље о финансирању. Истовремено, усвојена „Иницијатива за запошљавање младих” представља главни ЕУ програм финансирања борбе против незапослености младих, а посебно је намењен подршци регионима у којима је стопа незапослености већа од 25 одсто. Подршку YEI тренутно добија 20 држава чланица ЕУ.

 

Најава нових акција

Према септембарском Писму о намерама Европске комисије, план тог тела је да генерално појача подршку младима, те ће „Гаранција за младе” бити део ширег скупа сличних иницијатива. Идеја је да се успоставе Европски корпуси солидарности, у којима би били ангажовани друштвенооријентисани млади људи (старости до 30 година) било да су корисници „Гаранције за младе”,било да то нису.Они би имали прилику да помогну другима, и истовремено стичу нове вештине и искуство, у домовини или дургој чланици ЕУ. Европска комисија ће своје нове идеје представити до краја године.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn