ПОСЕТА ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Током посете директора Завода за уџбенике и наставна средства Републике Српске, Предрага Спасојевића, Београду, 8. јуна 2024, организован је сусрет са директорком Просветног прегледа, Ољом Ћоровић, и в. д. директором Завода за уџбенике Београд, Стефаном Пауновићем, на којем је потврђено међусобно залагање за наставак и развој дугогодишње сарадње на пољу издаваштва. Најављен је тројни споразум којим би се трасирао пут ка даљем заједничком раду на унапређењу издавачке делатности у образовању, школској евиденцији, приређивању дела националне и светске културне баштине, као и развијању прогарама којима би се указивало на значај улоге науке и културе у друштву.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn