ПОПУЛАРИЗОВАЊЕ УЧЕЊА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” У НОВОМ САДУ

Антоними у рими

Антоними у рими

Ученици Основне школе „Доситеј Обрадовић” из Новог Сада сваке године на часовима немачког језика обрађују неку тему, што је увек добар повод за додатно анимирање заинтересованих ђака. Овога пута пажња је била посвећена антонимима – речима које имају супротна значења, односно представљају појмове који се међусобно разликују. На пример, антоним за реч „топао” је „хладан”, а за реч „леп” је „ружан”. Познавање антонима је важно јер омогућава да говорници прецизније изразе своје идеје и мисли. Њихова употреба је честа у писању, говору, превођењу и другим језичким активностима. Разумевање ових речи помаже да се избегну грешке у комуникацији.

Ученици и њихова професорка немачког језика договорили су се да овога пута раде на тему „Антоними у рими”. То је подразумевало упознавање с антонимима и римовањем, али су прво морали да припреме потребан материјал: исечене сличице, исписане немачке речи и направљене кратке речнике који су им помагали у самосталном раду. Рад с припремљеним материјалом имао је фазни карактер, при чему се поштовао принцип „од лакшег ка тежем”.

Стрип ученице Исидоре Данилов 7/1

У првој фази су ученици правили антонимске парове, две речи чија се значења супротстављају једно другом, уз помоћ слика и речника. Сваки речник је имао десет речи од којих се могло направити пет комбинација. То могу бити глаголи, именице, придеви, прилози и предлози, на пример патуљак – див, село – град, дан – ноћ, живот – смрт, исток – запад, лето – зима, стар – млад, дугачко – кратко, рано – касно, испред – иза. Рад је био потпуно самосталан.

У другој фази проверавало се научено. Ученици су упаривали антониме уз малу помоћ наставника. Потом су формирали тандем групе, поделили материјал и задатке. Групе су самостално обављале добијене задатке на забаван начин, помоћу дидактичких игара (домино игре, меморија, повезивање слике и речи). Притом се водило рачуна да се остваре циљеви: образовни (богаћење вокабулара) и васпитни (неговање сарадничког и такмичарског духа).

У трећој фази су коришћене различите врсте речи (глаголи, именице, придеви), негација не, везници или – или, нити – нити, на пример:

хладно није топло; ни млад ни стар.

У четвртој фази се приступило римовању: хладно није топло, богато није сиромашно.

Рад на припреми материјала и упаривању антонима

Ученица 7/1 Исидора Данилов написала је песму са пуно антонима. Представила је у форми стрипа „Супротности у речи и слици”. Притом је најчешће користила везник или и негације, нпр.

„…богат или сиромашан,

хладно није топло,

танко црево није дебело црево…”

На крају песме је употребила пословицу „Супротности се привлаче”. Затим је потражила пословице и шале у којима се јављају антоними: „Рад доноси хлеб, лењост беду”, „Велике рибе једу мале”, „Боље сат времена раније, него минут касније”, „Причање је сребро, а ћутање злато”, преписала их и све лепо илустровала. За тај свој рад награђена је специјалном наградом на 7. креативном такмичењу у организацији „Гете института” из Београда.

Професорка је веома поносна на своје ученике који су још једном показали велику креативност у припремању задатака, као и одличан ниво познавања језика, а тиме допринели популаризовању учења немачког језика.

Јасмина Ковачевић

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn