ОКРУГЛИ СТО О ПРЕДЛОЗИМА НОВИХ СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

Наставак консултација с практичарима

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са Caвезом учитеља Републике Србије и Друштвом учитеља Београда, организовао је у Железничко-техничкој школи у Београду фокус групу ради разматрања предлога нових стандарда постигнућа ученика за крај 1. циклуса основног образовања и васпитања (српски језик, математика, природа и друштво) и стандарда за ликовну културу за крај основне и за крај средње школе.

Након јавне расправе о предлогу нових стандарда, која је трајала у периоду од 12. фебруара до 1. марта текуће године, фокус група представља наставак консултација с наставницима о практичној примењивости нових стандарда. После уводног обраћања др Елизабете Каралић, помоћнице директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, и Зорице Вукајловић, председнице Друштва учитеља Београда, представљен је концептуални оквир нових стандарда постигнућа. У конструктивној атмосфери, учесници округлог стола, које су чинили чланови Министарства просвете, учитељи, педагошки саветници, директори образовних установа, као и наставници ликовне културе, изнели су своје ставове и мишљења о примени нових стандарда постигнућа ученика у настави. Учесници фокус групе истицали су да су нови стандарди постигнућа усмерени на функционалност и примењивост знања, вештина и умења ђака.

Ово је друга по реду фокус група која се бави предлогом нових стандарда постигнућа, прва је одржана у Нишу, а око ове теме окупиће се и група просветних радника у Новом Саду.

Сви учесници су добили потврде о учешћу од Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, а предлози с јавне расправе и закључци са фокус група биће размотрени на појединачним састанцима с радним групама за израду нових стандарда, чиме ће бити извршена још једна ревизија и контрола квалитета финалног документа.

Биљана Ристић, Зорица Вукајловић

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn