УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Обезбеђен довољан број места

Од наредне школске године у чак 36 образовних профила, укључујући и оне који ће се спроводити по дуалном моделу, радиће се по новим плановима и програмима наставе и учења, заснованим на стандарду квалификација

За упис ученика у први разред средњих школа за школску 2024/2025. годину планирано је 72.306 места, док је број ученика који завршавају осми разред 67.097, рекао је помоћник министра за средње образовање Милош Благојевић.

Друго полугодиште за ученике осмог разреда завршава се 31. маја, док за остале основце школска година траје до 14. јуна. Након тога мали матуранти полажу завршни испит, који ће бити одржан 17, 18. и 19. јуна.

Пријемни испити за проверу посебних склоности које су потребне за упис у уметничке, балетске, музичке школе и специјализована одељења гимназија завршени су 19. маја 2024. године.

За све ученике који завршавaју основно образовање, према речима помоћника министра, обезбеђен је довољан број места за упис, у складу с њиховим жељама и плановима, уз уважавање успеха као битног елемента за рангирање, у случајевима кад је то због повећаног интереса за упис неопходно.

За смерове и образовне профиле у четворогодишњем трајању планирано је 57.152 места (79,04 одсто од укупног броја планираних места), за трогодишње образовне профиле планирано је 14.992 места (20,73 одсто укупног броја места), а за профиле у двогодишњем трајању 162 места (0,22 одсто од укупног броја места). У новој школској години планирано је 3869 места за образовање по дуалном моделу.

Од укупног броја планираних квота за упис у средњу школу, за гимназијско образовање планирано је 24,2 одсто места, односно 17.496 ученика ће моћи да упише гимназије. За упис у музичке и балетске школе, као и специјализована одељења гимназија, планирано је укупно 4928 места, од чега је за специјализована гимназијска одељења планирано 3132 места, што је скоро 18 одсто свих гимназијских места, а за уметничке и музичке школе и одељења планирано је 1796 места.

Благојевић наводи да ће се од школске 2024/2025. године у чак 36 образовних профила, укључујући и оне који ће се спроводити по дуалном моделу, радити по новим плановима и програмима наставе и учења, заснованим на стандарду квалификација.

– Неки од тих образовних профила су потпуно нови, док су неки осавремењени. Образовни профили пољопривредни техничар дигиталних технологија и прехрамбено-биотехнолошки техничар програми су који су иновативно повезали сродне дисциплине, засновани су на стандарду квалификација, модернизовани и уклопљени у савремене тржишне тенденције. Верујемо да су добар одговор образовног система на будуће потребе за радним местима и добар избор младима у смислу будуће каријере – каже Благојевић.

Као пример програма који су и раније постојали у одређеном облику, а сада су засновани на стандарду квалификација, модернизовани и уклопљени у савремене тржишне тенденције, наводи техничара технологије дрвета и обликовања намештаја, техничара за администрирање рачунарских мрежа, техничара дизајна графике, техничара дизајна амбалаже, техничара оптике и механичара оптике.

Објављивање коначних резултата завршног испита је 24. јуна 2024. године.

 

ЗАВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

За полагање пријемних испита пријавило се више од 7100 ученика, а број места и пријављених кандидата по смеровима је следећи:

– ученици с посебним способностима за рачунарство и информатику – у 49 школа планирано је 1080 места, за полагање пријемног испита пријављено је 1898 ученика;

– ученици с посебним способностима за математику – у седам школа планирано је 240 места, пријављено је 450 ученика;

– ученици с посебним способностима за филолошке науке – у 11 школа планирано је 528 места, пријављено је 817 ученика;

– ученици с посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност – у осам школа планирано је 160 места, пријављено је 288 ученика;

– ученици с посебним способностима за географију и историју – у пет школа, на 100 места је пријављено 211 ученика;

– ученици с посебним способностима за физику – у три школе планирано је 60 места, пријављено је 114 ученика;

– ученици с посебним способностима за биологију и хемију – у шест школа планирано је 120 места, пријављено је 299 ученика;

– ученици с посебним способностима за спорт – у 19 школа планирано је 480 места;

– одељења у којима се део наставе остварује на страном језику (билингвална одељења) – у 11 школа планирано је 412 места, пријављено 893 ученика;

– у 15 школа и одељења ликовне области планирано је 708 места, а за полагање пријемног испита пријављено је 929 ученика;

– у 33 музичке школе планирано је 976 места, а за полагање пријемног испита је пријављено 1036 ученика;

– у три балетске школе планирано је 112 места, а пријављено је 183 ученика.

 

Д. П.

Фото: Предраг Митић

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn