НАЦИОНАЛНA ПЛАТФОРМA ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ „ЧУВАМ ТЕ”

Предлози грађана за обуке у превенцији и сузбијању насиља

Оцењивање и предлози односили су се на обуке и информативне садржаје намењене родитељима, ученицима и наставницима. За само седам дана упитник је попунило више од 23.000 грађана, што указује на велики друштвени значај ове теме и спремност актера да унапреде стање у тој области

Ради унапређења квалитета едукативних програма усмерених на превенцију и сузбијање насиља које укључује децу, на националној платформи „Чувам те” током априла био је активан упитник којим грађани могу оценити доступне програме и предложити теме за предстојеће едукације.

Прва група питања односила се на претходна искуства корисника који су учествовали у обукама и на њихове оцене, док је у другом делу омогућено подношење конкретних предлога свих грађана за нове теме у вези са заштитом од насиља, дискриминацијом и другим облицима ризичног понашања, како би рад платформе био што успешнији и квалитетнији.

Оцењивање и предлози односили су се на обуке и информативне садржаје намењене родитељима, ученицима и наставницима. За само седам дана упитник је попунило више од 23.000 грађана, што указује на велики друштвени значај ове теме и спремност актера да унапреде стање у тој области.

Тренутно се на платформи налази 17 обука на тему вршњачког, дигиталног и породичног насиља, а обрађене су и теме посвећене односу младих према психоактивним супстанцама и заштити деце са сметњама у развоју.

До данас је спроведено више од 170.000 обука намењених деци, родитељима и наставницима.

На платформи „Чувам те“ грађанима и деци је омогућено и да у сваком тренутку пријаве насиље путем онлајн формулара, али и да прате ток и решавање свог случаја, на основу додељеног броја пријаве и ЛИБ-а.

Прир. Д. Ј.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn