МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ПОЗВАЛО ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДА ПРЕИСПИТАЈУ ОДЛУКЕ

Препорука факултетима да не повећавају школарине

Уважавајући аутономију високошколских установа загарантовану Уставом и Законом о високом образовању, Министарство просвете позвало је високошколске установе које су донеле или су у поступку доношења одлуке о повећању школарина за самофинансирајуће студенте да још једном преиспитају оправданост повећања износа школарина за наредну школску годину. Ову препоруку Министарство је упутило на захтев Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС) и Студентске конференције академија струковних студија и високих школа (СКАССС), а у складу са својим законским овлашћењима.

Министарство просвете поздравља одговорно опредељење већине високошколских установа у Републици Србији да не повећавају висину школарина за самофинансирајуће студенте, којим показују бригу за положај академаца и доприносе повећању обухвата матураната који након завршене средње школе настављају своје школовање на високошколским установама, односно смањењу одустајања студената од студија из материјалних разлога.

Влада Србије и Министарство препознају важност утврђивања новог модела финансирања високошколских установа за даљи развој високог образовања, побољшање материјалног статуса запослених у високом образовању и додатно унапређење студентског стандарда. Зато је Влада Србије образовала Радну групу за израду нацрта Закона о финансирању високог образовања, коју чине представници свих релевантних институција – надлежних министарстава, високошколских установа, студентских представничких тела, удружења студената и синдиката, са циљем да се током 2024. године, кроз интензивни дијалог, дође до адекватног и компромисног модела финансирања високог образовања, који ће осигурати финансијску одрживост високошколских установа.

Повећање школарине на Факултету политичких наука предвиђено је за 15% од тренутних износа школарина. Цена школарине би сада износила, у зависности од студијских програма, између 115 и 126 хиљада динара на основним академским студијама. Повећање школарине које је предложено односи се на све уписане студенте на Факултету политичких наука. У разговору са Андријаном Миливојевић, студентом продеканом ФПН, сазнајемо да је Студентски парламент овог факултета своје предлоге и ставове у вези с актуелном темом школарине износио и на преговорима с Управом факултета, али и на седници Наставно-научног већа Факултета.

– На самој седници, осим студената који су гласали против овог предлога, само неколицина професора подржала је став Студентског парламента. Студентски представници су изнели своје аргументе, као што су поскупљење животних трошкова, пад интересовања за Факултет и многи други. Све већи број студената, поред редовних студија, мора да обавља и хонорарне или сталне послове како би исплатили школарине, период коронавируса трајао је више од две године, а студенти су за то време плаћали пуне школарине, на већини факултета где је подигнута школарина повећање се односи на долазеће генерације од 2024/2025. академске године – објашњава Андријана Миливојевић и додаје је Студентски парламент ФПН упутио допис Министарству просвете, које је на захтев Студентске конференције универзитета Србије свим високошколским установама упутило препоруку да не повећавају висину школарина за самофинансирајуће студенте.

Министарство подсећа да се из буџета Републике Србије опредељују средства за рад и материјалне трошкове високошколских установа и утврђују квоте за упис студената чије се студије финансирају из буџета. Поред тога, Министарство обезбеђује више од 15.000 студентских стипендија и кредита, а држава ће финансирати велике инфраструктурне пројекте у области високог образовања, као што су Кампус БИО4, зграде Факултета музичких уметности, Факултета ликовне уметности, нови студентски домови у Београду и Нишу и др.

Министарство просвете наставиће да разговара с представницима студентских представничких тела и високошколских установа о школаринама, у жељи да се пронађу компромисна решења која обезбеђују очување материјалног положаја самофинансирајућих студената, али и не угрожава финансијска одрживост установа.

Ј. К.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn