УГЛЕДНИ ЧАС У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ЛАЗА КОСТИЋ” У ГАКОВУ

„Шала” из више углова

У Основној школи „Лаза Костић” у Гакову, на часу српског језика и књижевности у 5. разреду одржан је угледни час на тему новеле „Шала” Антона Павловича Чехова.

Две уметности, књижевност и музика, иновативним методама интердисциплинарног часа испреплеле су и повезале своја знања у једну функционалну целину. Наиме, час је реализовала Бранкица Стојковић, проф. српског језика и књижевности, а драматизацију новеле пратили су топли тонови хармонике, у извођењу наставника музичке културе Александра Аћимовића.

Час је реализован применом технике „Шест шешира”, која се користи за истраживање различитих углова посматрања како би се дошло до решења, а у циљу осмишљавања нових идеја, развијања креативности, критичког и аналитичког мишљења, као и унапређења комуникације и тимског рада.

Ученици су подељени у шест тимова и сваки тим обележен је једном бојом и обликом, поштујући њихову симболику. Наиме, сваки тим представљао је различите перспективе размишљања (свако говори из свог угла).

Бели тим даје информације, жути проналази све оно што је позитивно у тексту, црни указује на негативне последице, зелени је креативан и проналази нове могућности и начине за реализацију неке замисли, црвени се бави емоцијама, а плави је намењен разматрању самог процеса мишљења и служи да сумира резултате, па је у овом тиму била и наставница.

Тимовима су се, као подршка у изналажењу решења, прикључили и присутни наставници, директорка и педагошкиња.

Час је био занимљив и користан, атмосфера веома пријатна, а ученици су увидели и научили да исту тему можемо да посматрамо и вреднујемо из више различитих углова, што је и био циљ часа.

Б. С.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn