ПРОЈЕКAТ ЗА ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Трагови ваши, путокази наши

Актив школских библиотекара општине Младеновац је ове школске године покренуо пројекат под називом „Трагови ваши, путокази наши”, који је реализован у периоду од фебруара до априла 2024. године, а реализацији активности прикључило се пет основних школа општине Младеновац: „Милица Милошевић”, „Биса Симић”, „Живомир Савковић”, „Момчило Живојиновић” и „Свети Сава”. Циљ је био да се кроз ангажовање што већег броја ученика подстакне истраживачка и стваралачка активност. Ђаци су кроз различите области знања, односно, кроз различите предмете који се изучавају у школи, истраживали, обрађивали и анализирали задату тему. Како би резултати активности били квалитетни и садржајни, пројекат је подразумевао висок ниво сарадње током обраде теме, како унутар школе тако и ван ње.

Овогодишња тема односила се на завичај, а насловљена је „Заиграле се делије”, као асоцијација на песму „Играле се делије” завичајног писца Милорада М. Петровића Сељанчице. Циљ је био да се завичај као тема, појам и комплексан феномен анализира и разуме с различитих аспеката. Успешном сарадњом школског библиотекара с одељењским старешинама и наставницима, унутар сваког одељења ангажован је велики број ученика у обради теме, сходно интересовањима. Једна група ученика истраживала је који су српски писци стварали на тему завичаја и по свом избору бирали једног о ком су креирали пано. Остали су израђивали литерарне радове, на српском или неком страном језику, ликовне или дигиталне плакате и презентације, компоновали су песму на тему завичаја на часовима музичког, заиграли завичајно коло на часовима физичког или су на часовима техничког израђивали неки предмет карактеристичан за свој завичај. Тема је била пригодна за обраду и на часовима грађанског васпитања, као, на пример, утицај завичаја на формирање личности појединца или колектива у целини, али и на часовима верске наставе, кроз сагледавање верских елемената у одређеном завичају. Из поменутог се препознаје интердисциплинарност у обради задате теме.

У свакој од школа учесница приређена је изложба, а најбољи радови на нивоу општине су награђени.

Бенефити пројектом реализованих активности су подстицање и афирмисање истраживачке и стваралачке активности ученика, унапређење дигиталних, језичких и комуникацијских компетенција ученика, унапређење међупредметних компетенција и различитих видова сарадње унутар школе, као и с осталим школама у општини, с локалним институцијама, удружењима и појединцима.

У плану школе је да се сваке наредне године обради нова тема и укључи више установа, што јасно имплицира ка одрживости пројекта.

Весна Обрадовић

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn