РЕГИОНАЛНИ ИЗАЗОВ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА 2024.

Зелено, инклузивно, дигитално…

РеСПА и UNDP Србија промовишу употребу отворених података и награђују победнике такмичења

Регионална школа за јавну управу (РеСПА), па је тако, у сарадњи две организације, покренут Регионални изазов отворених података 2024 (RODC2024). Ова иницијатива награђује иновативну и поновну употребу отворених података ради подстицања сарадње јавног, невладиног, академског и приватног сектора у коришћењу отворених података, како би се заједнички допринело зеленој, инклузивнијој и дигиталној будућности. Позив је усмерен на физичка лица или групе, организације цивилног друштва, компаније, академску заједницу, научно-истраживачке установе у Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Северној Македонији и Србији.

Регионални изазов отворених података 2024. позива заинтересоване на развој мобилне или веб апликације и да искористе моћ података које објављују јавне институције у РеСПА чланицама.

Учесници треба да развију идеје или готова решења унутар четири понуђена изазова: Мобилност и транспортни подаци; Мобилност радне снаге; Туристички атлас; Демографски трендови.

Услов за учешће у такмичењу је употреба минимум једног сета отворених података с портала отворених података чланица РеСПА администрација или минимум једног сета отворених података с веб-странице било које јавне институције (у случају да тај скуп података није доступан на Националном порталу отворених података).

Додатни скупови података који се користе могу бити у било ком употребљивом формату (на пример Ексел), а извор тих података може бити било који орган јавне управе, као и подаци с веб-сајтa data.europa.eu, а односе се на РеСПА чланице.

Укупан наградни фонд од 20.000 америчких долара биће распоређен међу победницима такмичења. Више о RODC2024 на respaweb.eu/93/pages/77/rodc-2024/.

Прир. Д. Ј.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn