САМООДРЖИВИ СИСТЕМ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА НОВОСАДСКОЈ ШОСО „МИЛАН ПЕТРОВИЋ”

САМООДРЖИВИ СИСТЕМ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА НОВОСАДСКОЈ ШОСО „МИЛАН ПЕТРОВИЋ”

Школска зграда као зелена оаза

 

Самоодрживи систем зелене инфраструктуре – зелени кров и зелени зид – инсталира се на делу Школе за основно и средње образовње „Милан Петровић” у Новом Саду. Пројекат GReENERGY, односно „Озелењавање градова – развој и промовисање енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у пограничним градовима између Хрватске и Србије”, пројекат je који финансира Европска унија преко Интеррег – ИПА програма прекограничне сарадње Хрватске и Србије за период 2014–2020. Укупна вредност пројекта је 1,36 милиона евра и реализује се током 30 месеци, од јула 2019. до јануара 2022. године.

Руководилац пројекта је проф. др Стеван Савић са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, а партнерске институције су ЈКП „Градско зеленило” Нови Сад; Град Нови Сад – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове; Свеучилиште „Јосипа Јурја Штросмајера” у Осијеку, Грађевински и архитектонски факултет Осијек и Град Осијек.

− Основна идеја GReENERGY пројекта је да допринесе очувању животне средине кроз заједнички развој и имплементацију зелене инфраструктуре, односно зелених кровова и зидова на два објекта јавне намене. У Новом Саду објекат на којем се врше радови јесте ШОСО „Милан Петровић”, на којем се поставља 480 квадратних метара полуинтензивног зеленог крова и 80 квадратних метара зеленог зида, док се на објекту средњошколског игралишта у Осијеку поставља полуинтензивни зелени кров површине 150 квадратних метара. У Новом Саду идеја је да се постави зелени кров са концептом да у централном делу доминира травната површина, а у периферним деловима средње и више растиње – рекао је за Просветни преглед проф. Стеван Савић, чији је научноистраживачки рад у последњих више од десет година фокусиран на климу и животну средину у градовима.

У оквиру зеленог крова предвиђена је пешачка стаза, тако да су за кориснике и ученике школе током вегетативног периода године обезбеђени хлад и побољшани микроклиматски услови. С обзиром на величину зграде школе, 80 квадраних метара зеленог зида покриваће мали део фасаде и на тај начин бити додатни термални изолациони фактор за само неколико просторија, али ће истовремено бити постављен и са уличне стране и бити видљив – у циљу промоције зелене инфраструктуре.

Према речима проф. Савића постављена зелена инфраструктура (зелени кров и зид) представљају решење у складу са природом, и то пре свега зато што обезбеђују: боље микроклиматске услове и термални комфор за становништво кроз утицај зелене површине на температурни баланс у току дана; услове за опстанак и развој урбаног биодиверзитета, пре свега на птице и инсекте, којима урбано подручје представља животну средину; али и зато што је цео систем зелене инфраструктуре самоодржив, односно не зависи директно од постојећих извора енергије.

Посебно је интересантна ставка о самоодрживости зелене инфраструктуре која је обезбеђена (такође кроз GReENERGY пројекат) инсталирањем соларних панела снаге 120 кW на крову школске зграде.

− Соларни панели постављају се на кровну површину и заузимају око 900 квадратних метра. Електрична енергија, која настаје кроз соларне панеле, представља обновљив извор енергије и директно ће служити за потребе одржавања зелене инфраструктуре. Произведена зелена енергија користиће се за наводнавање и одводњавање, систем за прихрањивање биљака, као и електронику са софтвером који контролише те системе. Истовремено, резервоар са водом, који се користи за наводњавање и прихрањивање зелене инфраструктуре, користиће воду из градског водовода само у оним ситуацијама када нема довољно кишнице, која се сакупља са објекта школе. Додатна уштеда у води је што систем поново користи воду која је вишак у зеленој инфраструктури и таква вода поново се враћа у резервоар. На овај начин за одржавање зелене инфраструктуре максимално се штеде вода и енергија као ресурси, а истовремено се користи бесплатна и природна енергија – објаснио је проф. Савић.

Додатна вредност GReENERGY пројекта јесте што производња зелене енергије преко соларних панела снаге 120 кW превазилази потребе зелене инфраструктуре. Зато су, преко буџета пројекта, обезбеђена додатна средства за делимичну реконструкцију расвете у објекту школе, односно замене класичне расвете ЛЕД расветом. На тај начин обезбеђује се уштеда у тренутној потрошњи електричне енергије, а сав вишак зелене енергије из соларних панела улази у систем школе и користи се бесплатно. Дакле, захваљујући зеленој инфраструктури обезбеђује се додатна термална изолација објекта и уштеда у грејању, односно хлађењу, током зиме и лета, а са производњом зелене енергије и додатна бесплатна електрична енергија за потребе школе (чак 30–50% у односу на тренутну потрошњу).

Како каже проф. Савић на овај начин не само да се потпомаже очување животне средине у градским срединама, него и омогућава да се побољшају постојећи услови животне средине.

− Наиме, повећањем зелених површина у градовима омогућавамо боље услове спољашњег термалног комфора, што је веома важно за опште здравље људи и животиња, затим појачавамо урбани биодиверзитет, а такође омогућавамо опстанак инсектима опрашивачима и птицама. На крају, осим позитивних ефеката на животну средину и енергетску ефикасност, зелена инфраструктура има и естетски карактер, што је такође веома битно – истакао је проф Савић.

Концепт „Решења заснована на природи” почео је да се примењује у Европској унији од 2015. године, као нови начин како да се природа „уведе у градове”. Зелени кровови и зелени зидови једно су од решења, јер повећавају зелену површину, подржавају урбани екосистем, ублажавају високе спољашње температуре, а такође су и природни термални изолатор за објекте.

− Дакле, зелена инфраструктура постављена на објекту ШОСО „Милан Петровић” има вишенаменску корист – закључује проф. Савић.

Јелена Комарица

 

 

АНТРФИЛЕ:

ЈЕДИНСТВЕНА ШКОЛА

Новосадска Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика је највећа, јединствена институција у региону, основана 1958. године, која се брине о деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом – од рођења до старости. Започела је рад као основна школа за децу са интелектуалним сметњама, а током година постала је сложени систем, који обухвата области образовања, социјалне и здравствене заштите за особе са свим врстама инвалидитета (оштећењем вида, слуха, аутизмом, сметњама моторике, смањеним интелектуалним способностима, вишеструком ометеношћу). Школа ради на више од десет адреса у Новом Саду и у још толико дислоцираних одељења и дневних боравака у Јужнобачком и Сремском округу.

Организована је као мрежа центара и служби који се баве васпитањем и образовањем, рехабилитацијом, здравственом негом, радним ангажовањем, продајом производа и услуга, друштвено-културним активностима деце, младих и одраслих којима је потребна специфична друштвена подршка у циљу образовне и социјалне инклузије.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn