СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА У СОМБОРУ

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА У СОМБОРУ

Практичним вештинама до високих стандарда

 

Средња пољопривредно-прехрамбена школа у Сомбору, са традицијом дугом 75 година, једна је у низу школа о чијем раду и резултатима са поносом говоре њени професори, али и ученици и родитељи. Рејтинг је подизала годинама, како добром организацијом и квалитетом наставе тако и неговањем традиционалних вредности. У њој влада подстицајна радна атмосфера, односи међу колегама подразумевају међусобно уважавање и поштовање, негују се солидарност, толеранција, правичност и такмичарски дух, уз поштовање личности ученика и уважавање свих различитости. Истичу се и успешном сарадњом са родитељима, изузетним резултатима ђака при упису на високе школе и факултете, као и освојеним признањима на бројним такмичењима.

Похађа је 355 ученика, у образовним профилима пољопривредне, ветеринарске и прехрамбене струке, а њен основни задатак је образовање стручних кадрова који ће бити оспособљени да прате и стварају нове услове рада и привређивања, односно школовање младих стручњака који ће се укључивати у привредне токове, али их и креирати – поносно у разговору за Просветни преглед објашњава директор Јово Ћато.

За наредну школску годину планира се упис пет образовних профила: Пољопривредни техничар, Ветеринарски техничар, Руковалац – механичар пољопривредне технике, Пекар и Месар.

− За све ове образовне профиле влада велико интересовање привреде, тако да ученици након завршетка школовања врло брзо могу да нађу посао. Наши кабинети су добро опремљени, а на школској економији инсталирана је савремена опрема за практичну наставу, а део праксе обавља се и у предузећима. Стручна лица из привреде преносе своје знање и искуство ученицима, који захваљујући стеченим радним навикама добијају предност на тржишту рада – објашњава директор Ћато.

На школској економији постоји фарма за узгој домаћих животиња (краве, свиње, овце и коњи), о којима брину наставници, ученици и сарадници у настави, и то ову школу издваја од других. У сточарским објектима инсталирана је и савремена опрема, која олакшава све послове око исхране и неге, а ђаци и наставници припремају и сточну храну за све врсте и категорије животиња.

Биљна производња спроводи се на 165 хектра обрадивог земљишта, гаје се ратарске и повртарске  културе, док се производња воћа и грожђа обавља на површини од два хектара. Ученици прехрамбене струке воће и грожђе сами прерађују у сокове и вино.

Куриозитет ове угледне образовно-васпитне установе је и програм терапијског јахања, који се од 2010. године успешно спроводи на школској економији, у организацији Удружења грађана „Грива” из Сомбора. Намењен је првенствено деци са сметњама у развоју предшколског и основношколског узраста, која наставу похађају по прилагођеном програму.

Ова, код нас још увек нова, метода ваниституционалне подршке деци са сметњама у развоју конципирана је тако да децу прати током одрастања и образовања, пружа им психосоцијалну подршку и превенира стања која могу настати услед недовољне или неадекватне физичке активности у раном узрасту. До сада је програм континуирано подржавао Град Сомбор, а од пре две године и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

− Ове године програм је добио и подршку пројекта „Societies 2” II фаза (Западни Балкан). Реч је о пројекту додељивања малих грантова, који подржава Европска унија. До сада је у терапијском јахању учествовало више од 320 ученика – објаснио је директор школе Јово Ћато.

На школској економији ученици могу да прате и савремена достигнућа, када је реч о примени науке у пољопривреди. Тако је Институт „Биосенс” на њој поставио метео-станицу, како би се упознали са технологијама из области „паметне пољопривреде”.

− Професори и ученици на појединим парцелама могу да прате температуру ваздуха, количине падавина, осунчаност и друге параметре. Уз бројне могућности, важну ставку у тој апликацији заузима и дигитални дневник за сваку парцелу, у коме се могу документовати све активности које се раде у пољу (сетва, жетва, садња, ђубрење, као и о којим количинама, типовима ђубрива и семенима је реч). Осим климатских услова и детаљне временске прогнозе за дату локацију, преко платформе се добијају и упозорења о болестима и штеточинама за конкретну културу која се гаји на одређеној парцели – објашњава директор школе.

Међу бројним пројектима који се спроводе је и „Агрино 2”, у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарске и Србије, који има за циљ подизање продуктивности у производњи и самозапошљавање применом иновативних решења, едуковањем незапосленог становништва за стварање услова за најекономичније искоришћавање земљишта и радне снаге у производњи поврћа – за сопствене потребе, али и за изношење вишка производа на тржиште. Увођењем нових технологија за узгој биљних култура допринеће бољем искоришћавању обрадивог земљишта, а у оквиру пројекта примењиваће се и нова технологија за узгој лековитог биља, које ће се касније сушити и паковати за продају.

− Крајњи циљ свих програма осавремењивања наставе је формирање стручњака који ће, захваљујући практичним вештинама и новим знањима о савременим технологијама, бити у стању да примене високе стандарде и обезбеде већи приход од пољопривредне производње и прераде хране – каже директор школе.

Такође, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управа за заштиту биља одабрали су Средњу пољопривредно-прехрамбену школу из Сомбора као контролну станицу за реализацију пројекта тестирања машина за заштиту биља. Пројектом је предвиђено да се тестирају тракторске прскалице и орошивачи пољопривредних произвођача, како би се контролисала њихова правилна употреба у циљу заштите животне средине.

Јелена Комарица

 

 

AНТРФИЛЕ

ДУАЛНИ МОДЕЛ

Од наредне школске године у школи почиње реализација дуалног модела образовања, који подразумева да се кроз теоријску наставу и вежбе у школи, али и учењем кроз рад код послодаваца стичу и изграђују вештине, знања и способности, у складу са стандардом квалификација и планом и програмом наставе и учења, а које ће ученици моћи практично да примене у раду.

Предузеће „Мара” из Сомбора, један од најсавременијих произвођача и испоручилаца висококвалитетних слатких и сланих пецива из Западнобачког округа за домаће и страно тржиште,отворило је врата ученицима образовног профила Пекар, па ће у њему обављати практичну наставу. За свој рад добијаће и новчану накнаду, а након завршетка школовања и могућност да се запосле у том предузећу.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn