У продаји Конкурс и Информатор за упис у средњу школу

Конкурс Министарства просвете за упис ученика у први разред средње школе за наредну, 2024/25. школску годину, у продаји је од 23. маја.
Осим општих и посебних услова уписа и календара уписних активности, у Конкурсу су наведени сви важни подаци о школама чији је оснивач Србија, подручјима рада, броју ученика, образовним профилима и трајању образовања, као и о мерилима и начину избора кандидата.

Саставни део Конкурса су обрасци – пријава за упис у средњу школу и листа опредељења ученика за упис у средњу школу, на чијем списку може да буде наведено највише 20 образовних профила, потенцијалних будућих занимања.

Истовремено с Конкурсом, Просветни преглед објавио је и Информатор, који може да помогне будућим средњошколцима при избору занимања.

У њему се могу наћи корисне информације о оријентационом броју бодова неопходних за упис у одређену образовно-васпитну установу у последње три године.

Конкурс и Информатор могу се набавити у књижари Просветног прегледа, поузећем или у књижарама широм Србије по цени од 400 динара за Конкурс и 350 динара за Информатор.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn