ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Промовисан Лексикон образовних термина

 

На Учитељском факултету у Београду 15. априла је промовисан „Лексикон образовних термина”, значајна и обимна књига коју је овај факултет објавио крајем прошле године. Рад на овом пројекту је трајао четири године. На промоцији Лексикона говорили су проф. др Биљана Требјешанин, в.д. декана Учитељског факултета, проф. др Гордана Стојановић, проф. др Жарко Требјешанин и проф. др Петар Пијановић.

На промоцији је истакнуто да је у овој књизи више од 130 угледних аутора, професора и сарадника Учитељског факултета, тумачило битне појмове из области образовања. Посебна вредност Лексикона је што прави пресек кроз савремену научну и стручну терминологију у наукама релевантним за област образовања и нуди неке нове дефиниције које одражавају промене у научним областима из којих ти појмови потичу, а које се изучавају на учитељским и наставничким факултетима. Књига обухвата 130 табака ауторских текстова и 1257 одредница углавном из педагошких дисциплина и дидактика, из методика предмета које се изучавају на поменутим факултетима, затим из наука о уметности, културе… Речју, то је обухват свих знања потребних студентима.

Представљање књиге пратио је и пригодан музички програм.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn