ОБУКЕ ЗА ПРОСВЕТАРЕ ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ОБУКЕ ЗА ПРОСВЕТАРЕ ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

За знање које мисли

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања имао је током претходне три године важну улогу у реформи образовања, пре свега у изради нових програма оријентисаних према исходима и обукама.

– Иако имамо дугогодишње искуство, пред нама је било много више задатака него икад пре. Урадили смо нове програме за први циклус образовања и за гимназије, у складу с њима имали смо обуку за наставнике – обучено је њих 38.000 – каже за Просветни преглед др Златко Грушановић, директор ЗУОВ-а.

Обуке за коришћење дигиталних уџбеника и за унапређивање дигиталних компетенција прошло је око 14.000 наставника, програме обуке за наставнике информатике у 6, 7. и 8. разреду основне школе и у 1. и 2. разреду гимназије за програмски језик Пајтон више од 3000, уз одржане обуке за наставнике информатике у ИТ одељењима гимназија и обуке за директоре установа образовања и васпитања. У време изласка овог броја Просветног прегледа више од 400 наставника похађа онлајн обуку из области пројектне наставе, а онлајн обуке има и више од 100 директора установа образовања и васпитања.

Предвиђени план за обуку нових 40.000 наставника у 2020. години није промењен, истичу у Заводу. И пре ванредне ситуације едукације су биле конципиране кроз непосредни и онлајн део, с тим што Завод припрема и снимке оних делова који су реализовани непосредно. Две националне, системске обуке – „Реализација нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима” и „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник” – од мешовитих су трансформисане у потпуно извођење на даљину. Снимљени су материјали, додати делови који се односе на алате за учење на даљину, направљени су тестови и, осим програма намењених наставницима разредне и предметне наставе, креиран је и снимљен материјал и за наставнике средњих стручних школа у областима Електротехника и Економија, администрација и право. Почела је и обука за коришћење дигиталних уџбеника – Дигитална учионица (намењена и нашим ученицима у дијаспори) – коју већ похађа првих 4000 наставника, истиче Грушановић.

– Ванредна ситуација била је право искушење за све институције укључене у образовање. С обзиром на то да је током протеклих неколико година доста радио на подизању капацитета наставника, а нарочито у сегменту ИКТ-а, ЗУОВ је већ првог дана оформио веб-страницу за подршку наставницима (упутства и туторијали за учење на даљину). Прва два дана било је више од 20.000 јединствених посета, а средином априла већ 109.000 и 309.000 посећених страница, што је показатељ поверења наставника у ресурсе које ЗУОВ ставља на располагање запосленима у образовању. На истој страници, https://zuov.gov.rs/alati/, постављена је анкета која нам је дала драгоцене информације о заступљености сваког одређеног алата за учење на даљину који наставници користе. Осим обука, Завод је израдио и програме за нове профиле у средњем стручном и профиле за дуално образовање, прегледано је око 600 уџбеника за три године и око 200 дигиталних уџбеника – додаје.

– Тренутна ванредна ситуација је велики испит – допринос пракси, али надам се и нестајању страха од новина. Нова стратегија и ново доба не тражe наставника који зна, већ који учи. Наставник будућности мора бити носилац промена и прилагођавања, а задатак школе је да ученицима пружи истраживачке методе. Потребно нам је знање које мисли, а не знање које образује! – наглашава директор Завода.

Заслугом Уницефа, који је, осим Министарству, донирао ЗУОВ-у и Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања по две лиценце за софтвер Camtasia, снимани су часови за ученике у средњем стручном образовању, али и корпус часова као припрема за стручно-теоријски испит у оквиру матурског испита.

У периоду ванредног стања ЗУОВ је наставио са унапређивањем платформе, Националног образовног портала (portal.edu.rs/resursi/), који је постао јединствено место образовних ресурса, нарочито за педагоге и психологе, формиравши Заједницу учења педагога и психолога, уз вебинаре које Заједница организује, нарочито уз вебинар „Изазови у реализацији наставе у онлајн окружењу” (у организацији Катедре за дидактику Филозофског факултета у Београду).

– Потребни су програми и обуке у којима до изражаја долазе креативне способности ученика, а јасно је да ученици постижу најбоље резултате кад сами долазе до решења. Живимо у свету који се убрзано развија и који од ученика не тражи да репродукује, већ да оно што је научио примени – а таквом ученику је потребан и наставник који континуирано унапређује свој наставни процес. Циљ је независан наставник који ће слободно и креативно водити час према исходима и стандардима, док препоручени програм, обавезни уџбеници и други чиниоци наставног процеса представљају само средство. Подучавање није преношење знања, већ могућност за његово настајање. Тада ће и наставни процес, односно учионица постати место решавања проблема, а не учење о проблему.

Д. Ј.

АНТРФИЛЕ:

СИСТЕМСКЕ ОБУКЕ

У сарадњи с Уницефом, обе обуке обогаћене су материјалима за учење на даљину. Састављен је тим од 15 „дигиталних” ментора (наставника и педагошких сарадника, спољних сарадника Завода), који ће пружати константну подршку наставницима у вези са алатима и методологијом онлајн учења. У току је и анкета наставника и стручних сарадника о искуствима са учењем на даљину – модификовани упитник европског School Education Gateway – тако да ћемо моћи да поредимо резултате са њиховима. За сада га је попунило више од хиљаду наставника и стручних сарадника, а планирано је да цео узорак на крају чини од 20.000 до 30.000 наставника.

Више од 8000 наставника основних и средњих школа управо похађа ову обуку, тако да би до краја школске године тренинге за реализацију нових програма наставе и учења завршило свих планираних 20.000 наставника.

Ова институција преко свог сајта, Националног образовног портала и пројектних сајтова нуди корисне ресурсе – базу радова Креативне школе, базу конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси”, базу припрема за дигитални час…, као и предлоге платформи и алата који могу помоћи наставницима у раду на даљину.

Почетком априла ЗУОВ је акредитовао и био суорганизатор прве онлајн конференције „Дигитално образовање 2020”, коју је током два дана пратило више од 5000 учесника, што је до сада најмасовнији одзив једне акредитоване конференције код нас.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn