ВИСОКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРАНСФОРМИШУ ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ

ВИСОКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРАНСФОРМИШУ ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ

Нови приступи за „победничко учење”

 

На Учитељском факултету у Београду до краја фебруара треба да буде формиран центар за промоцију науке и технологије, у сарадњи са кинеском софтверском компанијом НетДрагон. Центар ће се налазити у згради Факултета на Булевару мира, где ће са употребом најновијих технолошких алата у настави моћи да се упознају студенти и наставни кадар педагошких образовних институција у нашој земљи. Слични центри треба да се оформе и у Новом Саду и Трстенику, најавио је почетком месеца Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја. Опремање центара је прва фаза пројекта, а у другој и трећој очекује се и јачање присуства кинеске компаније у Србији, кроз успостављање развојног центра и отварање производног погона.

Образовну, али и ширу јавност, недавно је узбуркала и најава да ће наредних година у настави почети да се користе роботи и холограмске пројекције наставника, као и многе друге напредне технологије. Код неких је то пробудило страх од „нестанка” предавача из учионице, а код других бојазан због могућег штетног утицаја претеране употребе технологије на децу.

– Роботика и вештачка интелигенција неће заменити наставнике, већ ће допринети квалитетнијем осмишљавању активности ученика, са могућношћу диференцијације и индивидуализације наставних садржаја према способностима и интересовањима сваког детета. Истовремено, нова наставна технологија помоћи ће наставницима да квалитетније вреднују интересовања и друге моралне вредности, примену знања ученика у решавању њихових свакодневних животних проблема – истиче проф. др Данимир Мандић, декан Учитељског факултета Универзитета у Београду.

На тај начин ученици ће боље разумети свет у коме живе и у њему активно учествовати. Резултат примене нових информационих технологија, посебно вештачке интелигенције, јесте оптимизација образовног процеса у коме ученици активно стичу знања, уместо што их на пасивнији начин добијају у (до)садашњој, репродуктивној настави.

– Годинама уназад у реформским променама у образовању већа пажња je посвећивана спољашњој оргaнизацији (која се односила на увођење нових предмета, нових садржаја, промена у режиму образовања), што јесте важно, али није кључна и најважнија реформска промена. Сматра се да је кључно питање будућих промена у образовању увођење нових наставних метода утемељених на самосталном, истраживачком, креативном наставном раду, што би омогућило „победничко” учење – објашњава овај стручњак.

– Примена ефикасних пројектних хеуристичких и других метода, које ће сваког ученика водити до успеха према мери индивидуалних потенцијала, једно je од фундаменталних реформских питања. Нужно је, наиме, више пажње посветити делотворнијој организацији наставног рада увођењем савремених технологија, посебно вештачке интелигенције и система комплексног вредновања постигнућа ученика. Више није упитно да ли постојећа репродуктивна предавачка настава и традиционално вредновање знања представљају превазиђену наставну технологију, која није прилагођена индивидуалним способностима и различитим интересовањима ученика. Њоме гушимо унутрашњу и спољашњу мотивацију ученика и урођену радозналост код деце – упозорио је декан Учитељског факултета.

 

Школа је у досадашњој пракси више била образовна, него васпитна институција. Наставник ће у будућој информатизованој, ефикаснијој школи бити више посвећен ученицима. Више ће се бавити развојем детета, а мање садржајима из наставног предмета. Резултат ових коренитих промена, оценио је др Мандић, треба да буде и јача васпитна функција школе.

Србија је вољна да учи од кинеских технолошких компанија, како је рекао недавно у Кини министар Шарчевић, па је тако међу првима склопљена сарадња са НетДрагоном, на плану изградње широке едукативне инфраструктуре у нашој земљи.

Између две стране потписан је Меморандум о разумевању, којим је договорена сарадња на „паметним” едукативним програмима, а неке од најнапреднијих образовних информационих технологија те компаније биће коришћене у креирању свеобухватних окружења за учење, која омогућавају једнакост у остваривању потенцијала све деце (клауд платформе, образовни софтвер и хардвер, информацијска/информатичка повезаност и напредни сервиси).

НетДрагон ће направити клауд платформу за образовне сервисе у Србији, док ће заузврат наша земља од компаније набављати решења за паметне учионице. Досад је кинеска фирма већ успоставила сличну сарадњу са Русијом, Египтом, Нигеријом и Кенијом. Сарадња са Србијом за НетДрагон је значајна и као почетна тачка за међународну дигиталну кооперацију са 17 земаља централне и источне Европе, окупљеним у оквиру иницијативе „И појас и пут”.

Ј. Комарица, Д. Јелисавчић

 

 

 

АНТРФИЛЕ:

ВИШЕ ВРЕМЕНА ЗА ДЕЦУ И ВАСПИТАЊЕ

Потребно је стално иновирати образовне технологије, а један од најсавременијих начина је коришћење вештачке интелигенције, како у настави тако и континуираном процесу праћења, мерења и вредновања постигнућа ученика. Програми базирани на вештачкој интелигенцији нису једини извор информација, већ наставник комбинује софтвер са другим технологијама и методама, чиме се ученицима омогућава да самостално истражују, размишљају, закључују и решавају проблеме. Тако уче како да уче, како да мисле. Активност наставника усмерава се на децу – да се више баве њима, а мање предметом и садржајима, односно пружа више времена за васпитни рад и развој. Овим би се у школама створила боља емоционална клима, сараднички односи између ученика и боља сарадња ученика и наставника.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn