Удружење војвођанских учитеља и Министарство просвете Републике Србије расписују

 

ЛИКОВНИ КОНКУРС

Дани Николе Тесле

Датум објаве огласа: 25.03.2024.

Циљ Конкурса је да ученици основних школа, али и грађанство, упознају детињство, живот и дело светског великана Николе Тесле. Осим ученика основних школа на Конкурсу могу учествовати и ученици средњих школа, одрасли грађани и уметници.

Услови конкурса:

  •  На Конкурсу могу да учествују ученици основних и средњих школа, наставници, грађанство и уметници Републике Србије и дијаспоре
  •  Формат рада: блок број 5 (Б3)
  •  Рад мора бити појединачан, самосталан, оригиналан
  •  Један ученик/учесник може имати више радова
  •  Уз једног ученика пријављује се један ментор

Радови морају стићи на адресу: Удружење војвођанских учитеља, Булевар Јаше Томића 19 б, 21000 Нови Сад најкасније до 30. маја 2024. Жирирање радова је 4. јуна 2024. Учесници Конкурса ће путем личних имејлова и сајта Удружења војвођанских учитеља www.uvu.rs бити обавештени о резултатима конкурса 6. јуна 2024. Tрадиционално ћемо најуспелије радове по оцени жирија наградити и изложити у оквиру обележавања Дана рођења Николе Тесле о чему ћете бити накнадно обавештени. Желимо вам радосно стварање, лепе и успешне радове.

Све детаље ликовно-калиграфског Конкурса можете прочитати и преузети на интернет страници Удружења војвођанских учитеља www.uvu.rs. Контакти организатора: 063/523-748 uciteljivojvodine@gmail.com

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ОГЛАС

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.