На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС” број 30/2019) и Годишњег плана рада школе за школску 2023/24. Основна школа „Вук Караџић” Каона расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење једнодневне екскурзије за ученике I–IV разреда и дводневне екскурзије за ученике од V–VIII у школској 2023/2024. Години

Датум објаве огласа: 26.12.2023.

I–IV разреда (једнодневна екскурзија)
Путни правац: Каона – Чачак – Топола – Јагодина – Каона
Планиран број ученика: 15–17
Време извођења екскурзије: април – мај 2024. године
Садржај екскурзије: вожња преко Чачка до Тополе, пауза за доручак, посета Задужбине Карађорђевић – Петрова кућа, Црква Св. Ђорђа, Карађорђев конак – Јагодина (ручак, зоо-врт, Музеј воштаних фигура). Повратак у Каону до 21 часова
Превоз: туристички аутобус
Плаћање у више месечних рата.

V–VIII разреда (дводневна екскурзија)
Путни правац: Каона – Чачак – Смедерево – Виминацијум – Сребрно језеро – Голубачка тврђава – Лепенски Вир – Хидроелектрана „Ђердап” – Зајечар – Гамзиград – Каона
Планиран број ученика: 17–22
Време извођења екскурзије: април – мај 2024. године
Плаћање у више месечних рата до маја/јуна 2024. године
Садржај екскурзије:
Први дан: Полазак испред школе у 7 сати. Путовање преко Чачка, (пауза за доручак) и Младеновца за Смедерево. Обилазак Смедеревске тврђаве. Наставак пута. Обилазак Виминацијума (ручак). Долазак на Сребрно језеро, смештај у хотелу, вечера, дискотека, ноћење
Други дан: Доручак. Панорамско разгледање Голубачке тврђаве. Путовање ка Лепенском Виру (посета локалитета). Долазак у Зајечар, ручак за ученике Гамзиград (посета локалитета). Повратак у Каону до 22 часа
Превоз: Туристички аутобус
Агенције могу преузети Упутство за формирање понуда у року од пет дана од дана објављивања огласа, сваког радног дана од 10 до 14 часова у Основној школи „Вук Караџић” Каона. У цену екскурзије потребно је урачунати све улазнице према програму, здравствено осигурање, ручак, услугу лиценцираног водича. Превоз мора бити организован у складу са правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС” број 52/19, 61/19).

Рок за достављање понуда у року од осам дана од дана објављивања у огласу. Понуду треба доставити лично или на адресу: Основна школа „Вук Караџић” Каона, 32 234 Каона. Понуђачи подносе понуду у затвореној коверти, оверене печатом и потписом овлашћеног лица. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, с назнаком: „За оглас – не отварати”.

Одлуку о избору понуђача донеће савет родитеља истог дана након отварања и разматрања приспелих понуда. Место, датум, час и начин отварања понуде биће прецизиран у Упутству за формирање понуде.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: 032/865-003.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 91/2019), Правилника o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30 од 25. априла 2019) и Упутства за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16. 9. 2010. године и Годишњег плана рада школе за школску 2023/2024. годину, Основна школа „Бранко Радичевић” у Трговишту расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за извођење екскурзије ученика од
I до VIII разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 16.05.2024.