На основу Правилника о ближим условима за остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, Предшколска установа „11. април” из Београда расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

број 1/2024
за прикупљање понуда за реализацију летовања деце
предшколског узраста за радну 2023/2024. годину

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

Летовање се организује за децу узраста од 4 до 6,5 година на следећим дестинацијама:
– Копаоник
– Златибор
– Гоч
– Тара
– Сокобања
– Рудник
– Гуча
– Kушићи
Агенције могу преузети Конкурсну документацију слањем захтева на имејл адресу javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs у року од осам дана од дана објављивања огласа.
Понуде треба доставити лично или на адресу Предшколска установа „11. април”, Народних хероја 12а, Нови Београд.
Рок за подношење понуде биће прецизиран у Конкурсној документацији.

Сва додатна обавештења могу се добити сваког радног дана од 9 до 15 часова на телефон број: 011/2603-042, локал 12, или путем имејл адресе javne.nabavke@11april-nbgd.edu.rs.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

„С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА”

ОГЛАС

Креативни центар вас позива да се пријавите на конкурс С децом око света намењен предшколским установама на територији Србије.
Тема конкурса: Помоћу књига С децом око света „отпутовали” смо у…

Датум објаве огласа: 11.04.2024.

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018 и 79/2023), Одлуке Школског одбора дел. број 152/2 од 29.02.2024. године и Сагласности Секретаријата за имовинске и правне послове Градске управе града Београда дел. број: XXI-04-463.3-99/2023 од 28.09.2023. године, ОШ ,,Марија Бурсаћ”, Београд, расписује

ОГЛАС

за издавање у закуп дела школског простора у објекту ОШ „Марија Бурсаћ” путем прикупљања писмених понуда

Датум објаве огласа: 03.04.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник РС” – „Просветни гласник” бр. 30/2019), ОШ „Здравко Јовановић Поћута, Ваљево, расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзија у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.