На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС”, број 30/2019) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школе „Димитрије Прица” у Доњој Брњици расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију наставе у природи за ученике од I до IV разреда у школској 2023/2024. години

Датум објаве огласа: 28.03.2024.

Настава у природи предвиђена је да траје седам дана – шест ноћења
Планирана релација: Доња Брњица – Тара – Доња Брњица
Време планиране реализације: мај 2024. године
Планирани број ученика: (9 + 1 наставник)
Превоз: аутобус који мора да испуњава све услове који су предвиђени Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС”, бр. 52/19, 61/19) Садржај наставе у природи: седмодневни боравак на Тари; четири оброка са ужином; рад аниматора; лекарски надзор; превоз модерним туристичким аутобусом; накнада за бригу о деци; боравишна такса и мотелско осигурање; плаћање у једнаким месечним ратама до јуна 2024. године
Агенција је дужна да у саставу свог пратећег стручног тима укључи лекара, као и да покрије његове трошкове. Агенција је дужна да ангажује и сноси трошкове водича са лиценцом и одговарајућим CV (си-вијом).
Приликом формирања понуде потребно је узети у обзир следеће: превоз, смештај – пун пансион, плаћене улазнице за посете (ако се плаћају), број гратиса на одређени број ученика и наставника. Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику у динарској противвредности као и број рата плаћања и број гратиса.
Екскурзију може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за организовање туристичких путовања као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.
Рок за достављање понуда у року од осам дана од дана објављивања у огласу. Понуду треба доставити лично, на адресу или имејл адресу: ОШ „Димитрије Прица” Доња Брњица 38205, имејл: dimitrije99prica@gmail.com. Одлуку о избору понуђача донеће Савет родитеља истог дана након отварања и разматрања приспелих понуда.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: +38349283-738.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу одлуке Школског одбора од 06. 06. 2024. године, а у вези са чланом 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосреднон погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/18),  Комисија Школског одбора Основне школе „Гаврило Принцип“  у Земуну  објављује

ОГЛАС

о прикупљању писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини

Датум објаве огласа: 02.07.2024.

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.