На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, број 30/19) и Годишњег плана рада за школску 2023/2024. годину, директор Основне школеВук Караџић у Лепини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацији наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда у школској 2023/2024. години

 

Датум објаве огласа: 19.03.2024.

Настава у природи предвиђена је да траје пет дана

Планирана релација: Лепина – Копаоник – Лепина

Време планиране реализације: мај 2024. године

Планирани број ученика: (22 + 5 учитеља)

Превоз: аутобус који мора да испуњава све услове који су предвиђени Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Службени гласник РС”, бр. 52/19, 61/19)

Садржај наставе у природи:

– петодневни боравак на Копаонику

– четири оброка са ужином

– рад аниматора

– лекарски надзор

– превоз модерним туристичким аутобусом

– накнада за бригу о деци

– гратис у односу 1/15 плативих ученика

– гратис за учитеље

– боравишна такса и хотелско осигурање

– Плаћање у једнаким месечним ратама до јуна 2024.

Агенција је дужна да у саставу свог пратећег стручног тима укључи лекара, као и да покрије његове трошкове. Агенција је дужна да ангажује и сноси трошкове водича са лиценцом и одговарајућим CV (си-вијом) који се доставља уз понуду агенције. Приликом формирања понуде потребно је узети у обзир следеће: превоз, смештај – пун пансион, плаћене улазнице за посете (ако се плаћају), број гратиса на одређени број ученика и наставника. Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику у динарској противвредности као и број рата плаћања и број гратиса.

Екскурзију може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за организовање туристичких путовања као и доказе о искуству у ђачком и омладинском туризму.

 

Понуда мора бити сачињена у потпуности у складу са Упутством. Туристичке агенције могу преузети Упутство за формирање понуда у року од осам дана од дана објављивања огласа. Права на преузимање Упутства има агенција које је претходно уплатила 2000 динара бесповратно на рачун школе 840-1946660-33 сврха уплате: „Накнада за преузимање Упутства за формирање понуде”. Понуде се достављају лично или поштом на адресу ОШ „Вук Караџић”, 38 208 Лепина у року од пет дана од истека рока за преузимање Упутства, а одлука о избору понуђача доноси се најкасније пет дана од дана истека рока за подношење понуде.

Све додатне информације у вези са огласом могу се добити на телефон број: +38349/134493, 038/89558.

Подели

Facebook
Twitter
LinkedIn

Погледајте и остале огласе

На основу одлуке Школског одбора од 06. 06. 2024. године, а у вези са чланом 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосреднон погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/18),  Комисија Школског одбора Основне школе „Гаврило Принцип“  у Земуну  објављује

ОГЛАС

о прикупљању писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини

Датум објаве огласа: 02.07.2024.

Средња школа Нови Пазар у Новом Пазару

расписује

ОГЛАС

за упис редовних ученика у први разред средње школе

за школску 2024/2025. годину

за следећа подручја рада и образовне профиле

Датум објаве огласа: 29.05.2024.
  1. ЛУТКАРСКИ ОБРАЗОВНИ ФЕСТИВАЛ (ЛУТКЕФ)

 

ОГЛАС

Датум објаве огласа: 29.05.2024.

На основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС, бр. 30/2019) и Правилника о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 30/2019), Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај” у Јагодини расписује

ОГЛАС

за прикупљање понуда за реализацију екскурзије у школској 2023/24. години

Датум објаве огласа: 24.05.2024.