Претходна
Следећи

Скорашњи текстови из листа

Вести

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ПОЛАЗНИКА РАЗВОЈНО-КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ У ВЛАСОТИНЦУ: Светлост је у сваком детету

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ПОЛАЗНИКА РАЗВОЈНО-КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ У ВЛАСОТИНЦУ Светлост је у сваком детету У Галерији власотиначког Културног центра на Нешићевом кеју отворена је изложба ликовних

Од 01.09.2021 године,
за поруџбине из Републике Србијe

ДОСТАВА ЈЕ БЕСПЛАТНА

за износ преко 2000,00 динара

Обрасци

Публикације

Аутор књиге „Државни родослов Краљевине Југославије/СХС 1918–1941” Милић Ф. Петровић пише о раду државних институција и израђује њихове родослове, којих до сада није било у нашој науци. На специфичан начин – текстом, шематским приказима, илустрацијама и факсимилима разматра стварање, развој и изградњу државе Срба, Хрвата и Словенаца. Обрађена тематика није само правна и историјска већ припада и политикологији, историји дипломатије, хералдици, архивистици, музеологији и историји религије, што делу даје интердисциплинарни карактер. Посебно важан део чине шеме организационог устројства државних институција, по областима и по временским периодима, што овај рад разликује од других на ту тему.

ДРЖАВНИ РОДОСЛОВ

Милић Ф. Петровић

Монографија омогућава потпуније,темељније и објективније сагледавање проблема и тешкоћа у раду школа, наставника и ученика, њихових узрока и проналажење најефикаснијих мера за њихово отклањање или смањивање. С обзиром на инструктивност садржаја, може бити од помоћи учитељима, наставницима, васпитачима, стручним сарадницима и директорима у ефикаснијој примени педагошке дијагностике у образовно-васпитној пракси, на путу ка квалитетнијој школи.

ОСНОВИ ПЕДАГОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

Борислав Д. Станојловић

УЧЕНИК – НАСТАВНИК – РОДИТЕЉ

Овом књигом аутор покушава да одговори на стање узајамно-функционалних односа и веза између ученика, наставника и родитеља и на потребу њиховог мењања и унапређивања. Унутар тих интеракција, под условом да су квалитетне, могуће је решити многе проблеме који данас оптерећ ују и муче омладину и у школи (успех, понашање), али и ван школе (сналажење, продори и понори, успони и падови), а који, разумљиво, не остављају равнодушним ни наставнике ни родитеље. Тријада: ученик – наставник – родитељ отвара нова поглавља педагогије, психологије и социологије образовања.

ТРИЈАДА

Милан Ратковић

Истакнути универзитетски професор, методичар, припремио је многе генерације студената српског језика и књижевности за рад с ученицима основних и средњих школа. Стилске вежбе су намењене ученицима и садрже 123 вежбања за самосталну обуку у писменом и усменом изражавању. То ће им свакако помоћи да добро савладају градиво и успешно уреде школске тестове. Између осталог, вежбања се односе на стил, варијанте исказа, основно и пренесено значење речи, избегавање сувишних речи, на хомониме речи супротног значења (антониме), на вишезначност речи и многа друга питања која треба да побољшају писмено и усмено изражавање ученика.

СТИЛСКЕ ВЕЖБЕ

Милија Николић

Књига је портрет београдског дечјег вртића популарно названог „Вила”. Концепцију и начин васпитног рада с децом у „Вили” осмислили су, учешћем у акционом истраживању под руководством проф. др Мирјане Пешић, васпитачи и стручни сарадник предшколске установе „Дечји дани”. Књига је резултат њиховог упорног, вишегодишњег рада усмереног на стварање заједничке „куће” и заједничког живота за све “станаре”: децу, а тиме и њихове родитеље, васпитаче и друго особље.

ВИЛА

О новим аспектима књижевног дела Десанке Максимовић говори и ова студија написана у оквиру рада на припреми научног издања њених целокупних дела. Током тог рада, организованог у оквиру Задужбине Десанке Максимовић, прикупљена је богата и занимљива грађа која указује да је у досадашњем осветљавању њеног књижевног рада једна значајна тема прилично запостављена. То је тема Десанка Максимовић и свет. Досадашњи аналитичари су се, наиме, трудили да њено поетско дело, пре свега, осветле у контексту српске и, донекле, југословенске поезије.

ИЗМЕЂУ СВЕТОВА

Миодраг Сибиновић

Први разлог за читање књиге „Човечност у друштвеним основама образовања” је актуелност и комплексност обрађене проблематике, као и зрелост приступа и компетентност ауторке у извођењу релевантних закључака. Својим радом Љубинка Маринковић приказује изванредан смисао за истраживање широке и комплексне тематске области, али и попуњава велику празнину у тој области. Тема је системски продубљена, проблемски обрађена, да би се дошло до синтетичких резултата о значају човечности у друштвеним основама образовања и за развој рационалног и разумног човека и друштва. У методолошки добро постављеном теоријском оквиру ауторка је, уз анализу обимне и богате грађе, урадила и сопствено истраживање.

ЧОВЕЧНОСТ У ДРУШТВЕНИМ ОСНОВАМА ОБРАЗОВАЊА

Љубинка Маринковић

Књига дело и значење професора и књижевника Василија Радикића избор је књижевнокритичких текстова које је аутор објавио у књижевној периодици и на страницама дневних и недељних листова, као и један број критичких текстова емитованих у емисији Путевима културе Другог програма Радио Београда. Избор текстова одсликава жанровску разноврсност дела о којима је аутор писао, као и генерацијску различитост заступљених аутора. Исто тако, Радикић је настојао да у најопштијем виду назначи основне развојне тенденције у новијој српској књижевности и на тај начин укаже на један од њених могућих дијахроних пресека. Доминантно, књига се бави српском књижевношћу 20. века, при чему се, посредством текстова о рецепцији усменог стварања и књижевности романтизма, успоставља веза између књижевне традиције и савременог стварања.

ДЕЛО И ЗНАЧЕЊЕ

Др Василије Радикић

Ова књижица бележница дневник је праћења дечјег напредовања док борави у јаслама. Кроз писане белешке медицинских сестара-васпитача родитељ добија повратне информације, сугестије и препоруке које се односе на дете, али и родитеља. На тај начин постиже се континуитет и свеобухватност у сагледавању понашања детета, напретка у оквиру различитих аспеката развоја и потешкоћа које има на одређеном узрасту… Брига о детету у оквиру колектива као што су јасле представља допуну породичној бризи и васпитању детета.

МОЈА ЈАСЛЕНИЦА

Вера Мутић, Весна В. Савић

Предшколска установа је привилеговано место за практично зближавање мале деце с предметима, феноменима, методама рада, улогама. Но, није довољно бити само у додиру с научним или техничким објектима. Откривање света у предшколској установи се заснива на радозналом, на инвентивном погледу детета на окружење, експериментисању које му омогућава да размишља, изучава феномене и делује на материјални свет и објекте, настојећи да их разуме, трансформише и употреби.

ОТКРИВАЊЕ СВЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

живи свет материја, предмети

Тема ове књиге је Ајнштајнова теорија релативитета, али и њене последице. Харалд Фрич описује основне идеје ове теорије, тако да је може схватити и читалац без претходног стручног образовања. Највећи део ове књиге приређен је у облику фиктивних дијалога између Њутна, Ајнштајна и измишљеног професора физике у Берну Халера.

ФОРМУЛА КОЈА ЈЕ ПРОМЕНИЛА СВЕТ

Харалд Фрич

Прве три књиге из серије Биологија плус намењене су не само читаоцима основношколског узраста већ и наставницима природе и друштва, познавања природе и биологије. Ове квалитетне и разноврсне књиге умногоме ће допринети повећању општег биолошког образовања, развијању љубави према животињама и јачању свести о потреби заштите животне средине. Текстови представљају допуну и илустрацију обавезног градива.

РАЗНОВРСТАН СВЕТ ЖИВОТИЊА

Лепосава Симоновић Милошевић

Књига намењена основцима је, заправо, збирка четири романсиране биографије стожера српске духовности – Светог Саве, Доситеја Обрадовића, Вука Стефановића Караџића и Његоша. Све четири приче настале су на историјским и научно провереним чињеницама, испричане заводљивом лакоћом приповедања, негованим језиком, с богатим описима људи и догађаја. Препоручујемо је као пратећу литературу у настави српског језика и националне историје.

ЖИВОТОПИСИ СРПСКИХ ВЕЛИКАНА

Милутин Тасић